Brottmål

Ny rättegång om tortyrmisshandel – det okända offret har identifierats

Nya omständigheter motiverar en ny rättegång i tingsrätten. Det är budskapet från Svea hovrätt som förra veckan beslutade att ett mål om tortyrmisshandel begången i Syrien ska tas om – bland annat har den okände målsäganden blivit identifierad och hans vittnesmål kommer att åberopas som ny bevisning.

En syrisk medborgare deltog under våren eller sommaren 2012 tillsammans med ytterligare ett antal personer i en tortyrliknande misshandel av en då okänd man som var bunden och sedan tidigare skadad. Brottet ägde rum i det krigsdrabbade Syrien och kom till svenska myndigheters kännedom först senare. Det grova våldsbrottet dokumenterades också på film – en inspelning som åberopades som bevisning under rättegången.

Södertörns tingsrätt dömde för ett år sedan den 29-årige mannen för synnerligen grov misshandel och folkrättsbrott till fem års fängelse. Domen överklagades och under hovrättsprocessen har nya omständigheter framkommit. Målsäganden är nu identifierad och förhörd, hans vittnesmål kommer sannolikt läggas fram som bevisning tillsammans med annan bevisning från försvaret.

Svea hovrätt tar hänsyn till rättssäkerhetsskäl och de faktiska omständigheterna och kommer fram till att målet bör prövas på nytt i första instans. Därför undanröjs nu tingsrättens dom i ansvarsdelen och återförvisas tillbaka till samma domstol för en ny prövning.

Crimecentral har frågat Södertörns tingsrätt när den nya rättegången kommer äga rum och fått besked att någon huvudförhandling ännu inte är inbokad.

29-åringen har varit frihetsberövad i målet sedan oktober 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *