Kriminalhistoria

25 år sedan mordet på Wisby Hotell

Ett kvarts sekel. Så lång tid har nu passerat sedan någon – eller några – slog ihjäl 46-åriga Kristina Olofsson på Wisby Hotell under hennes nattpass i receptionen. Inget genombrott har ännu gjorts men mordutredningen fortsätter alltjämt.

Brottsfallet som inträffade den 12 december 1996 är tämligen välkänt vid det här laget, inte minst för människor boende på Gotland. Även på fastlandet har media uppmärksammat ärendet i olika format genom åren. Polis och åklagare har upprepade gånger uppmanat allmänheten att höra av sig med upplysningar. Trots detta har man inte lyckats komma fram till något genombrott.

Utredningen är dock inte nedlagd utan fortsätter och handläggs av Stockholmspolisens kalla fall-grupp. Innebörden av det senaste som media rapporterat om fallet var att vidare forensiska analyser skulle ske av det tekniska materialet.

Vad var det då som inträffade den där ödesdigra natten? Att ett inbrott begicks på hotellet är bevisat – polisen har säkrat tekniska spår och man har kunnat slå fast att kontanter stals från växelkassan.

Sannolikt var det så att Kristina Olofsson kom att överraska minst en gärningsman som var i färd med att begå inbrottet. När gärningsmannen eller gärningsmännen då upptäckts kan en fysisk konfrontation ägt rum, vilket lett till att dödligt våld utövats mot offret. Mordvapnet har kunnat konstateras vara en bultsax som tillgripits från hotellets vaktmästeri.

Nu har hela 25 år förflutit sedan nattportier Kristina Olofsson slogs ihjäl på sin arbetsplats. Det långa tidsspannet talar inte för att någon kommer kunna åtalas för brottet. När det gäller spaningsmord är tidsaspekten nästan alltid en avgörande faktor. Bevis brukar betraktas som färskvara.

Det är mycket ovanligt att gärningsmän som begått mord blir åtalade och dömda flera år efteråt. Trots att polisen har granskat och utrett äldre ärenden i organiserad form i ungefär 20 års tid nu talar resultatet sitt tydliga språk – nästan inga kalla mordfall har klarats upp sedan arbetet inleddes.

Den man i 45-årsåldern som utredningen av allt att döma kommit att kretsa kring lever fortfarande. Han är folkbokförd på en lägenhetsadress i Visby och ser ut att leva ett normalt liv med fru och arbete. På 90-talet såg hans liv dock helt annorlunda ut, något som Crimecentral har för avsikt att återkomma till i kommande artiklar.

Vi kommer även söka polis och åklagare för att fråga om deras syn på utredningen hittills och vad de tror om möjligheterna att fallet klaras upp efter ett kvarts sekel.

Läs också:
Stockholmspolisens cold case-grupp hoppas bringa klarhet i hotellmordet
22 år sedan Kristina, 46, slogs ihjäl på hotellet
Kristina, 46, slogs ihjäl på sin arbetsplats – läs polisens anmälan om hotellmordet här
Hotellmordet fortfarande olöst efter 20 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *