Brottmål

Son Do sätter sitt hopp till Högsta domstolen – läs överklagan

Efter att morddömde Son Do fick sitt livstidsstraff omvandlat släpptes han fri i april förra året. Det dröjde dock inte länge innan han begick nya brott, varefter Svea hovrätt kom att döma 62-åringen till fängelse. Son Do har dock överklagat med förhoppning om att Högsta domstolen ska ta upp fallet.

Fallet med Son Do och de brott han för drygt 15 år sedan dömdes för har väckt förhållandevis stort medialt intresse. Den välkända podcasten ”Spår” tog för några år sedan upp ärendet med teorin att den morddömde blivit felaktigt dömd.

Allvarlig brottslighet och strängt straff
Det finns av allt att döma flera orsaker till att dödsskjutningen och domen blivit uppmärksammad. Ett skäl är att Son Do dömdes till lagens strängaste straff – livstids fängelse. Ytterligare en orsak som bidragit till det mediala intresset är det faktum att den morddömde genomgående förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Utöver detta saknas det direkt teknisk bevisning som binder honom till brottet. Trots att 62-åringen snabbt blev misstänkt för mordet i Brandkärr lyckades polisens utredare aldrig hitta mordvapnet.

Att misstankarna inledningsvis föll på Son Do hade i princip uteslutande att göra med att han blev utpekad av mordoffrets då sjuårige son. Utpekandet fick stöd av övrig bevisning och ansågs därmed kunna läggas till grund för en fällande dom, enligt både tingsrätt och hovrätt.

Tre avslagna resningsansökningar
Vid tre tillfällen har 62-åringen försökt få livstidsdomen upphävd genom att ansöka om resning hos Högsta domstolen. Samtliga resningsansökningar har avslagits, något som Crimecentral tidigare har rapporterat om.

Däremot har Son Do lyckats med att få livstidsdomen omvandlad till ett tidsbestämt straff, vilket långt ifrån alla livstidsdömda når framgång med. Örebro tingsrätt kom 2017 fram till att 62-åringen uppfyllde de kriterier som krävs, varför livstidsdomen omvandlades. Straffet bestämdes till fängelse i 21 år.

Återföll efter någon månad
Son Do släpptes fri i april 2020 och det dröjde inte länge innan han blev misstänkt för nya brott. I juni förra året blev två män hotade på en kolonilott och gärningsmannen pekades ut som Son Do. Trots att han – även då – förnekade brott kunde samstämmiga uppgifter från kolonilotten läggas till grund för ett åtal.

Nyköpings tingsrätt ansåg att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom och dagsböter. Åklagaren bestämde sig dock för att överklaga och i hovrätten dömdes 62-åringen till en månads fängelse för två fall av olaga hot. Därtill beslutade domstolen också om att tre månader från det omvandlade fängelsestraffet skulle förklaras förverkade.

Hoppas på tredje instans
Son Do är dock missnöjd med hovrättens dom och hoppas att hans överklagande ska få gehör i Högsta domstolen. Här kan du ta del av den niosidiga överklagandeskriften som advokat Johan Eriksson å sin klients vägnar skickat in till den högsta instansen.

Läs eller ladda ned överklagan genom att följa denna länk.

För att ett överklagande av det här slaget ska tas upp måste prövningstillstånd meddelas. Det är endast ett litet antal överklagade mål som årligen beviljas prövning i Högsta domstolen.

Det har ännu inte fattats beslut om prövningstillstånd men ärendet är under handläggning och ett beslut kan komma att meddelas inom en snar framtid.

”Målet är ännu inte anmält till föredragning. Enligt en preliminär bedömning i dagsläget skulle det möjligtvis kunna anmälas till föredragning innan årets utgång”, skriver justitiesekreterare Josefin Odelid i ett mejl till Crimecentral.

Högsta domstolens målnummer är B 6088-21.

Läs också:
Son Do frigavs från livstidsstraffet – återföll i brott
Son Do nekas resning – för tredje gången
Son Do fick livstidsdomen omvandlad – läs beslutet
Son Dos senaste resningsansökan ska avgöras av Högsta domstolen – läs dagboksbladet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *