Brottmål

Son Do frigavs från livstidsstraffet – återföll i brott

För drygt 15 år sedan sköt Son Do ihjäl en kvinna i hennes bostad i Nyköping – inför hennes då sjuårige son. Son Do dömdes till fängelse på livstid men har hela tiden förnekat brott. Förra året släpptes han dock från anstalt – men det dröjde inte länge innan den morddömde begick nya brott.

Brottsligheten som föranledde att Son Do, 62, dömdes till lagens strängaste straff begicks i april 2006 när en 32-årig kvinna sköts till döds i stadsdelen Brandkärr i Nyköping. Kvinnans son fanns med i lägenheten och blev hotad av gärningsmannen.

Pojken bevittnade mordet och pekade i ett tidigt stadium ut Son Do som gärningsman – som greps och dömdes till livstids fängelse för mord och grovt olaga hot.

Har förgäves ansökt om resning
Den tidigare livstidsdömde 62-åringen har hela tiden nekat till brott och påstått sig ha blivit oskyldigt dömd. Son Do har ansökt om resning vid tre tillfällen – 2014, 2017 samt 2019 – men samtliga ansökningar har avslagits av Högsta domstolen.

62-åringen har dock avtjänat sitt livstidsstraff sedan Örebro tingsrätt beslutade att omvandla livstidsdomen till ett tidsbestämt straff om fängelse i 21 år. Den 22 april förra året blev Son Do villkorligt frigiven men det dröjde inte länge innan han återföll i våldsbrottslighet.

Hotade män på kolonilott
Alldeles i början av juni förra året befann sig en man tillsammans med sin svåger på ett kolonilottsområde i Nyköping. En man ska då ha gått fram till männen och hotat de båda med kniv samt yxa. Gärningsmannen – som senare identifierades som Son Do – ska ha sagt till målsäganden att ”sticka därifrån” eller liknande.

Även den här gången förnekade Son Do att han skulle ha gjort sig skyldig till brott men domstolen dömde till åklagarens favör i skuldfrågan.

Dömdes även i hovrätten
Den 28 januari i år fällde Nyköpings tingsrätt den tidigare livstidsdömde för två fall av olaga hot. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.

Åklagaren var dock inte helt nöjd utan valde att överklaga och yrka på strängare straff, något som också blev verklighet. Den 10 september i år föll hovrättens dom vilket innebar att påföljden bestämdes till fängelse i en månad.

Förutom detta beslutade även Svea hovrätt att Son Do ska avtjäna ytterligare tre månaders fängelse, som alltså förverkas från den tidigare medgivna villkorliga friheten. Som om detta inte vore nog kom domstolen också fram till att Son Do ska betala skadestånd till de båda männen. I tingsrätten avslogs deras yrkande om kränkningsersättning.

Just nu ligger målet på Högsta domstolens bord sedan Son Do valt att överklaga hovrättens dom. Målet (B 6088-21) är fortfarande inte avgjort. Det krävs dock prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag.

Nyköpings tingsrätts målnummer är B 3590-20. Svea hovrätts målnummer är B 2143-21.

Läs också:
Son Do nekas resning – för tredje gången
Son Do fick livstidsdomen omvandlad – läs beslutet
Son Dos senaste resningsansökan ska avgöras av Högsta domstolen – läs dagboksbladet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *