Kriminalhistoria

Advokat förordnades i återupptagna Malin Lindström-fallet

Fallet med Malin Lindström som mördades i Husum är ett av flera olösta fall i Västernorrlands län. En ung man från trakten åtalades för mordet och dömdes i tingsrätten – men friades i hovrätten. Ett tekniskt spår – DNA – kan dock komma att bli det som fäller gärningsmannen. Just nu ligger ärendet på Högsta domstolens bord.

Malin Lindström försvann i samband med en bussresa till Husum i Västernorrland i november 1996. Hennes kropp hittades i trakterna omkring ett halvår senare. Då kunde man konstatera att hon blivit bragd om livet.

Det som gör att polis och åklagare nu är hoppfulla om att äntligen kunna avsluta ärendet och lagföra gärningsmannen är att ett tidigare tillvarataget DNA-spår på senare tid kunnat analyseras.

2021 kan bli det år då fallet Malin Lindström kan komma att klaras upp. Men det är långt ifrån säkert att så blir fallet.

Enligt lagen preskriberas nämligen ett mord efter 15 år under förutsättning att gärningsmannen var under 21 år vid brottstillfället. Den man som åtalades för mord på Malin Lindström var 18 år gammal när hon berövades livet.

Det finns emellertid ett undantag i lagen som säger att ett brott inte preskriberas om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtalet inom preskriptionstidens utgång. Det är den frågan som den högsta instansen ska ta ställning till.

Den 18 november förra året skickade Riksåklagaren in en begäran till Högsta domstolen om att den tidigare frikände mannen ska förordnas en offentlig försvarare. Förutom detta vill Riksåklagaren även att Högsta domstolen fattar beslut om kroppsbesiktning för att man om möjligt ska kunna matcha DNA-spåret från brottsplatsen med den tidigare frikände mannen som nu är 42 år.

Än så länge har Högsta domstolen beslutat att 42-åringen ska förordnas en offentlig försvarare, Ulf Holst – samma advokat som företrädde honom i tingsrätten respektive hovrätten under 90-talet.

Läs eller ladda ned beslutet via denna länk.

Handläggning pågår
Domstolen har dock inte fått in allt som man anser sig behöva för att myndigheten ska kunna fatta slutligt beslut i ärendet.

”Målet är under handläggning och har ännu inte anmälts till att föredras”, låter en medarbetare på Högsta domstolen meddela.

Högsta domstolens målnummer är Ö 6057-20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *