Resningsärenden

Son Do nekas resning – för tredje gången

Han är dömd för att ha skjutit ihjäl en kvinna – framför ögonen på hennes då sjuårige son. Son Do har hela tiden nekat till mordet och sagt sig vara oskyldigt dömd. Någon upprättelse ser det dock inte ut att bli – förra veckan avslog nämligen Högsta domstolen den senaste resningsansökan i ärendet.

Dödsskjutningen skedde i april 2006 när en 32-årig kvinna berövades livet i stadsdelen Brandkärr i Nyköping. Kvinnans son var med i lägenheten och pekade i ett tidigt stadium ut Son Do som gärningsman.

Den sjuårige sonens vittnesmål var av central betydelse för att Son Do skulle fällas till ansvar för mord och grovt olaga hot. Både tingsrätt och hovrätt ansåg att straffet skulle bestämmas till fängelse på livstid.

Son Do har hela tiden nekat till brott och ansökt om resning vid tre tillfällen hos Högsta domstolen – vid samtliga tillfällen har han fått kalla handen av den högsta instansen.

Beslutet gällande den tredje resningsansökan meddelades den 9 december och av detta framgår att Högsta domstolen avslår yrkandet om att Son Do ska tilldelas en offentlig försvarare. Därefter avslår man också själva resningsansökan.

”Son Do har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet”, står det att läsa i beslutet.

Läs eller ladda ned beslutet via denna länk.

Son Do är sedan en tid tillbaka frigiven från anstalt sedan han fått sitt livstidsstraff omvandlat.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5104-19.

Läs också:
Son Do fick livstidsdomen omvandlad – läs beslutet
Son Dos senaste resningsansökan ska avgöras av Högsta domstolen – läs dagboksbladet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *