Brottmål Resningsärenden

Våldtäktsdömd 25-åring beviljades resning – frias

En idag 25-årig man dömdes 2018 för våldtäkt till fängelsestraff. Sedan han beviljats resning av Högsta domstolen har målet återförvisats till tingsrätten och frikännande dom har kommit att meddelats.

Brottet ska ha begåtts mellan den 9 feruari och den 10 februari 2017 i Göteborg. Kvinnan och 25-åringen, tillsammans med flera vänner, hade befunnit sig ute och festat och vissa från sällskapet hade därefter begett sig till målsägandens bostad för att övernatta. Kvinnan och 25-åringen sov tillsammans på golvet på en madrass. När man vaknade till på morgonen valde 25-åringen att lämna lägenheten relativt fort.

Vaga minnesbilder
Inledningsvis visste kvinnan inte vad som hade inträffat men hon har sedermera berättat om fragmentariska minnesbilder där 25-åringen ska ha haft sex med henne under natten eller morgonen.

25-åringen åtalades för våldtäkt och enligt åklagaren hade mannen utnyttjat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn, berusning och allvarlig rädsla.

Dömdes till fängelse mot sitt nekande
Tingsrätten tog fasta på målsägandens berättelse och fann den trovärdig. I kombination med DNA-bevisningen ansågs således åtalet styrt och 25-åringen dömdes till två års fängelse för våldtäkt. Förutom fängelsestraffet dömdes 25-åringen också att betala 115 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

25-åringen överklagade och när målet togs upp i hovrätten någon månad senare fastställdes tingsrättens dom. Hovrätten var dock inte enig – två nämndemän ville nämligen frikänna 25-åringen från åtalet.

Nya uppgifter resulterade i resning
25-åringen har försvarat sig med att han kan ha genomfört samlaget i sömnen, något som hovrätten dock fann i praktiken uteslutet. Den våldtäktsdömde mannen har dock genomgått en ”sömnutredning” och där diagnosticerats med en sömnstörning. 25-åringen har åberopat ett sakkunnigutlåtande från en professor och journalutdrag samt en artikel om sexuella beteenden i samband med sömn.

Högsta domstolen ansåg att den nya utredningen medförde tvivel i uppsåtsfrågan och därmed om 25-åringens skuld till brottet. Därför beviljades resningsansökan och en ny process vid hovrätten tog vid.

”Inte ställt utom rimligt tvivel”
Hovrätten för Västra Sverige ansåg att målet skulle återförvisas till tingsrätten vilket också skedde. Den 29 oktober meddelades den frikännande domen.

”Sammanfattningsvis anser tingsrätten att [25-åringens] invändning han utfört gärningen i sömnen stöds av sådan utredning att den inte kan lämnas utan avseende. Åklagaren har inte motbevisat hans invändning om bristande uppsåt på grund av sömn. Det är således inte ställt utom rimligt tvivel att [25-åringen] begick gärningen med uppsåt. [25-åringen] kan därför inte dömas för det uppsåtliga brottet våldtäkt utan ska frikännas”, summerade tingsrätten sin dom i skuldfrågan.

Den frikände mannen är svensk och folkbokförd i centrala Göteborg.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5485-19. Hovrätten för Västra Sveriges tidigare målnummer är B 4937-18. Hovrätten för Västra Sveriges nya målnummer är B 5927-19. Göteborgs tingsrätts nya målnummer är B 5948-20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *