Brottmål Resningsärenden

William Butts elfte resningsansökan mot ett avgörande

På 90-talet dömdes William ”Billy” Butt, 74, till ett flerårigt fängelsestraff för ett antal våldtäkter och ett våldtäktsförsök. Han har hela tiden nekat till brott och gjort en mängd försök att få domen omprövad. Inom kort kan beslut meddelas om den elfte resningsansökan.

Den nu aktuella resningsansökan registrerades som inkommen den 28 juni 2019 och det tillhörande materialet är omfattande. Det rör sig om ett stort antal bilagor, bland annat USB-minnen och debattartiklar.

Dömdes för 27 år sedan
Det var under 90-talet som William Butt dömdes för nio våldtäkter och ett våldtäktsförsök till fängelse i fem år. Hovrättsdomen i fallet föll den 17 november 1993. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.

Sedan dess har 74-åringen gjort en mängd försök att få domen omprövad – nu står hoppet till den elfte resningsansökan.

Handläggning pågår
Vi har frågat myndigheten om, bland annat, när beslutet i ärendet kan komma att meddelas, varefter vi erhållit nedanstående svar.

”Målet har anmälts till föredragning men det går i dagsläget inte svara på när ett slutligt beslut kommer att meddelas”, meddelar en medarbetare på ansvarig enhet på Högsta domstolen.

Att ärendet är anmält till föredragning innebär att myndigheten anser sig ha fått in alla relevanta uppgifter och handlingar i ärendet för att kunna gå vidare och redovisa materialet för de justitieråd som ska avgöra resningsmålet.

Nära resning 2006
Högsta domstolen har tidigare avslagit tio ansökningar om resning från William Butt, de flesta under 90-talet. Vid ett tillfälle, 2006, var det nära att myndigheten gick honom till mötes – två justitieråd ville bevilja resning men majoriteten – tre justitieråd – ansåg att materialet inte höll och avslog ansökan.

Högsta domstolens målnummer är Ö 3496-19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *