Brottmål

Son Dos senaste resningsansökan ska avgöras av Högsta domstolen – läs dagboksbladet

Son Do, 61, dömdes för mord och grovt olaga hot till livstids fängelse 2006 – två brott han alltjämt nekar till att ha begått. Två tidigare resningsansökningar har avslagits och en tredje ligger nu på Högsta domstolens bord.

I april 2006 sköts en 32-årig kvinna ihjäl i stadsdelen Brandkärr i Nyköping. Med i lägenheten vid tillfället var kvinnans då sjuårige son. Pojken blev vittne till mordet och pekade i ett tidigt stadium ut Son Do som gärningsman – som greps och dömdes till livstids fängelse för mord och grovt olaga hot.

Den utpekade gärningsmannen nekar dock till brott och säger sig vara oskyldigt dömd, något som lett till att två ansökningar om resning aktualiserats. Den första under 2014 och den andra under 2017. Bägge avslogs dock.

Nu handläggs en tredje resningsansökan från Son Do om att få livstidsdomen prövad på nytt.

Det framgår av dagboksbladet att resningsansökan inkom för nästan exakt ett år sedan, den första oktober 2019. För några månader sedan tog Högsta domstolen kontakt med Riksåklagaren för att myndigheten skulle yttra sig över resningsmaterialet.

Det sistnämnda är ingenting ovanligt i resningssammanhang och säger väldigt lite om vad den högsta instansen anser om möjligheterna till resning. Något yttrande från Riksåklagaren ska dock ännu inte inkommit.

Läs eller ladda ned en aktuell kopia av dagboksbladet via denna länk.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5104-19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *