Brottmål

Ingen tredje rättegång om sommarstugedåden

43-åriga Johanna Möllers föräldrar attackerades brutalt sommaren 2016; hennes pappa mördades och hennes mamma var nära att mista livet. Tillsammans med sin ex-pojkvän dömdes Johanna Möller för mord och mordförsök. Hon dömdes också för flera andra brott. Nu står det också klart att det inte blir någon tredje rättegång om sommarstugedåden.

Ett av 2016 års mest uppmärksammade mordfall ser ut att ha kommit fram till sin rättsliga slutpunkt. Att det så kallade Arbogafallet nekades prövningstillstånd var väntat eftersom målet kretsade kring bevisvärdering.

Blev knivöverfallna i sin sommarstuga
De så kallade sommarstugedåden skapade rubriker i augusti 2016 i samband med att ett äldre par attackerades med kniv i sin sommarstuga utanför Arboga.

Mannen berövades livet och hans hustru skadades allvarligt vid det lömska våldsdådet.

Misstankarna i ärendet föll inledningsvis på den skadade hustrun men efterhand kom fokus att hamna på Johanna Möller och hennes yngre pojkvän.

Livstids fängelse
I samband med utredningen av mordet och mordförsöket i sommarstugan uppkom även andra brottsmisstankar mot Johanna Möller.

I augusti 2015 anträffades nämligen hennes make död vid sommarstugan i Hjälmaren under mystiska omständigheter.

I tingsrätten dömdes Johanna Möller för att ha anstiftat mordet på sin tidigare make. Motivet tros ha varit ekonomiskt då hon tecknade en livförsäkring i sin makes namn – utan dennes kännedom.

Domstolen ansåg att omständigheterna förvisso var något oklara men att det med tillräcklig grad av säkerhet kunde slås fast att den 43-åriga kvinnan beordrat mordet.

De brott som Johanna Möller dömdes för i tingsrätten var mord, försök till mord, anstiftan av mord, tre fall av stämpling till mord, stämpling till grov misshandel, grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri medelst brukande av falsk urkund, givande av muta, urkundsförfalskning, samt hot mot tjänsteman.

Johanna Möllers utländska pojkvän dömdes till 14 års fängelse och livstids utvisning. Båda var missnöjda och valde att gå vidare till hovrätten.

Friades från drunkningsmordet
Svea hovrätt fastställde i stora drag domarna mot Johanna Möller och hennes tidigare pojkvän. En väsentlig skillnad var dock att åtalet för drunkningsmordet ogillades.

Åklagaren har exempelvis inte på rättsmedicinsk väg kunnat få klarhet i om mannen verkligen bragts om livet av annan person. Mot kvinnan talar emellertid en mängd indicier.

Flera experter hade innan hovrättens dom förutspått att Johanna Möller sannolikt skulle komma att frias från drunkningsmordet.

Svea hovrätt menar att det finns besvärande indicier mot den 43-åriga kvinnan men att bevisningen inte är tillräckligt stark för en fällande dom.

Hovrätten valde därför att frikänna henne från anklagelserna om att ha varit delaktig i Aki Paasilas död. Som en konsekvens av detta frikändes hon också från åtalspunkten avseende grovt bedrägeri.

Aki Paasilas död förblir ett mysterium
Eftersom Johanna Möller friades från all form av inblandning i makens död innebär det att 2015-fallet förblir olöst. Det är teoretiskt möjligt att ytterligare utredningsinsatser skulle kunna bidra till att kasta nytt ljus över händelseförloppet vid Aki Paasilas död men det är inte särskilt sannolikt.

Därtill kommer att åklagaren också har lagt ned förundersökningarna mot de tre personer som tidigare misstänktes för inblandning i mordet på Aki Paasila.

Nekas tredje rättegång
Johanna Möller var missnöjd med livstidsdomen men någon ny rättegång blir det inte. Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnits att det inte finns skäl att ta upp målet till ytterligare en prövning.

Genom följande länk kan du ladda hem Högsta domstolens beslut om att neka den livstidsdömda kvinnan prövningstillstånd.

Högsta domstolens målnummer är B 1549-18.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *