Brottmål

27-åring friades från mordförsök – dömdes för misshandel

Göteborgs tingsrätt dömde 27-åringen för misshandel. © Crimecentral

En man utsattes förra året för ett våldsangrepp utomhus. Flera personer blev intressanta i utredningen men endast en 27-årig kom att åtalas för dådet. Den tilltalade klarade sig från att bli dömd för mordförsök. Han fälldes dock för misshandel.

Det var den 13 mars förra året som polis kallades till Hisingen i Göteborg med anledning av att en man blivit knivhuggen utomhus. På platsen visade sig att ett flertal vittnen samlats. Någon misstänkt gärningsman kunde dock inte gripas på eller i närheten av brottsplatsen.

Ärendet gick in i en spaningsfas där en cigarettfimp från brottsplatsen visade sig bli en viktig pusselbit i utredningen.

Ville inte peka ut förövarna
Polisen stötte inledningsvis på patrull när målsäganden skulle förhöras. Han vägrade nämligen att identifiera personerna som angripit honom.

– För min egen hälsas skull så vill jag inte typ vara delaktig i den här utredningen, berättade den knivhuggne mannen i förhör.

Via omvägar fick polisen kännedom om vilka som kunde vara inblandade i våldsdådet, vilket gjorde att utredningen fick ett visst fokus.

Hänvisade till dåligt minne
En 27-årig man kom så småningom att bli misstänkt i utredningen – DNA-spåret från cigarettfimpen matchade nämligen honom. Brottsmisstankarna förnekade han dock helt och hänvisade till sitt dåliga minne.

– Jag minns inte vad jag gjorde, förklarar han i polisförhör.

Åklagaren bestämde sig för att väcka åtal mot 27-åringen för knivdådet – offret erhöll flera huggskador – och valde rubriceringen försök till mord.

Oklarheter i åtalet
Rätten gick dock inte på åklagarens linje fullt ut i domen från 2 februari. Göteborgs tingsrätt ansåg förvisso att bevisningen knyter den tilltalade till platsen och även till brottet. Men det råder enligt domstolen oklarheter kring mannens delaktighet i gärningen och därtill också uppsåtet.

Bevisläget är svårt, anser Göteborgs tingsrätt. Det har varit ett snabbt händelseförlopp och brottet har utspelat sig efter mörkrets inbrott på en tämligen dunkel plats. Vapnet som användes – med största sannolikhet en kniv – har inte anträffats.

Anses ha varit inblandad
Domstolens slutsats är att två män varit aktiva i våldsutövningen mot offret men att det inte kan anses bevisat att 27-åringen utdelat knivhuggen. Tingsrätten nöjde sig därför med att döma 27-åringen för misshandel av normalgraden. Påföljden för honom blev fängelse i fyra månader.

Han dömdes också att utge 10 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.

Överklagat till hovrätten
Det visade sig att åklagaren och den tilltalade var missnöjda med utfallet i tingsrätten, varefter parterna valde att överklaga.

Åklagaren vill att hovrätten dömer 27-åringen för försök till mord – enligt åtalet – och att domstolen bestämmer påföljden till ett ”väsentligt strängare fängelsestraff” än det som tingsrätten utdömt. Åklagaren understryker i sin överklagandeskrift att det varit fråga om livsfarligt våld.

Göteborgs tingsrätts målnummer är B 3385-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *