Skadeståndsärenden

Högt skadestånd väntar Kaj Linna

Hur mycket ska 13 år bakom lås och bom omsättas till i skadestånd? Justitiekanslern har åtskilligt att ta hänsyn till när det kommer till Kaj Linnas ansökan om ersättning för de år han suttit frihetsberövad för Kalamarksmordet. Anspråket från den tidigare livstidsdömde kan dock komma att jämkas med hänvisning till gällande regler om preskription.

Kaj Linna och Kalamarksfallet har genom åren kommit att få stor medial uppmärksamhet. 55-åringen har bestämt förnekat inblandning i brotten som drabbade två bröder i byn Kalamark utanför Piteå. Frågan om hans skuld är vida omdebatterad.

Dagens Nyheter har under en lång tid granskat fallet och kunnat påvisa brister i både bevisningen och utredningen. Högsta domstolen medgav till slut resning i målet sedan det visat sig att flera nya omständigheter framkommit.

Just nu är Kaj Linnas skadeståndsärende under handläggning hos Justitiekanslern – något slutligt beslut är ännu inte fattat.

Få jämförbara fall
Vägledande praxis för skadestånd till mordfriade – som suttit flera år i fängelse – är av begränsad omfattning – antalet jämförbara fall i Sverige de senaste decennierna är få. Det kanske mest kända fallet är hemvårdaren Shaik Zulfiqur Rahman som 2002 friades från mord på en äldre kvinna. Han var frihetsberövad i åtta år innan hovrätten frikände honom efter resning.

Shaik Zulfiqur Rahman erhöll sju miljoner kronor för det lidande som frihetsberövandet orsakat honom. Efter en rättsprocess mot staten beviljades han ytterligare två miljoner kronor i skadestånd.

Friades efter resning
Kaj Linna och personer kring honom har fått kämpa hårt för att han ska bli frikänd. Redan 2006 aktualiserades den första resningsansökan i fallet – som möttes av avslag. Det var först tio år senare som Högsta domstolen gick med på att bevilja honom en ny rättegång. Detta sedan nyckelvittnet i målet ändrat sina uppgifter i flera hänseenden.

Åklagaren yrkade i resningsrättegången att Kaj Linnas skuld skulle fastställas och att livstidsdomen skulle bestå. Hovrätten ansåg emellertid att bevisningen inte hade erforderlig styrka och frikände honom från åtalet om det brutala rånmordet.

Erhållit miljonförskott
Kort efter att den friande domen vann laga kraft ansökte den tidigare livstidsdömde om skadestånd för tiden som han suttit frihetsberövad – 13 år. Skadeståndsansökan kom med ett yrkande om förskott på fem och en halv miljoner kronor.

Genom ett delbeslut från förra året beviljades Kaj Linna det begärda förskottet.

Kan ha preskriberats
Enligt nuvarande lagstiftning kan preskription ha inträtt beträffande de första åren som Kaj Linna yrkar ersättning för. En fordran preskriberas nämligen tio år efter tillkomsten – om inte preskriptionen avbryts dessförinnan – enligt preskriptionslagen.

Kaj Linnas advokat, Thomas Magnusson, har lyft frågan om hans klient ändå inte lyckats uppnå preskriptionsavbrott genom att ansöka om resning redan år 2006. Hade första försöket att få resning beviljats av Högsta domstolen skulle Kaj Linna ansökt om skadestånd redan då. Det i sig borde innebära att preskriptionsavbrott inträtt, resonerar advokaten enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Även om Kaj Linnas begäran om skadestånd till viss del anses vara preskriberad kommer han ändå erhålla ytterligare miljoner – bortsett från det redan utbetalda förskottet.

Kan stämma staten
Skulle det visa sig att Kaj Linna är missnöjd med det belopp som kommer tillerkännas honom har han möjlighet att lämna in en stämningsansökan mot staten och yrka på ytterligare skadestånd. Vid händelse av detta kommer staten företrädas av just Justitiekanslern.

När det slutliga beskedet från Justitiekanslern meddelas är alltjämt oklart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *