Brottmål Rättegångar

Åklagaren vill se långt fängelsestraff för Norsjömord

14 års fängelse och utvisning. Det var vad kammaråklagare Petra Lundberg menade att den åtalade 21-åringen skulle dömas till för soprumsmordet. Rättegången om mordet i Norsjö är nu avslutad.

Vid denna sista huvudförhandlingsdag började rättens ordförande med att gå igenom resultatet av den lilla sinnesundersökningen. Han läste också vad Rättsmedicinalverket kommit fram till i en sammanfattning. Intyget visar att 21-åringen inte bedöms lida av en allvarlig psykisk störning.

Den åtalade 21-åringen, likväl som kammaråklagare Petra Lundberg, fanns med i rättssalen via videolänk.

Åklagaren började sin plädering med frågan om utvisning eftersom hon vill se 21-åringen utvisad på livstid vid fällande dom. Hon menade att det fanns tillräckligt starka skäl för domstolen att fatta beslut om utvisning. Den mordåtalades anknytning till Sverige är svag och brottet är allvarligt, framhävde åklagaren.

Den tilltalade hade vid tiden för gärningen i soprummet inte hunnit fylla 21 år, vilket betyder att 14 år är det längsta fängelsestraff som kan utdömas. Eftersom den tilltalade erhåller så kallad ungdomsrabatt så bör någon ytterligare reduktion av straffet – på grund av utvisning – inte ske, enligt åklagaren.

Hade mordet på Helga Stenmark begåtts av en vuxen gärningsman borde denne blivit dömd till fängelse i 18 år, menade åklagaren som pekade på flera försvårande omständigheter.

Vid en sammanvägning av alla omständigheter yrkade åklagaren slutligen på att den tilltalade skulle dömas till 14 års fängelse för mord och resterande, mindre allvarliga, brott han åtalats för.

Målsägandebiträdet instämde med åklagarens argumentation.

Försvarsadvokaten ansåg, precis som föregående rättegångsdag, att hennes klient inte skulle bli dömd alls för våldsbrottet. Skulle tingsrätten ändå döma honom menade advokaten att brottet skulle rubriceras som dråp. I sista hand ville försvarsadvokaten att tingsrätten skulle döma 21-åringen till ett kortare straff än åklagaren yrkat på, för det fall han skulle fällas för mordet.

Efter att samtliga parter slutfört sina pläderingar lämnade advokaterna in sina kostnadsräkningar, varpå förhandlingen förklarades avslutad.

Något före klockan 17:00 på onsdagen meddelade tingsrätten sitt beslut om att 21-åringen ska kvarbli i häktet i väntan på att dom meddelas. Detta enligt lokaltidningen Norran. Beslutet är en tydlig indikation på att domstolen i nuläget har för avsikt att döma 21-åringen för våldsdådet.

Läs också:
Mordåtalad 21-åring inte psykiskt sjuk
”Mördad i ett soprum på sin egen gata” – rättegång om soprumsmordet mot sitt slut
”Mycket blod i rummet” – läs polisredogörelserna om soprumsmordet
Andra rättegångsdagen om soprumsmordet i Norsjö
Helga, 89, mördades i ett soprum – läs slutförhöret med den åtalade 21-åringen
Åtal väckt för åldringsmord i Norsjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *