Brottmål Rättegångar

”Mördad i ett soprum på sin egen gata” – rättegång om soprumsmordet mot sitt slut

Soprummet där Helga Stenmark mötte döden. © Polisen

Ett sista vittne, viss ny bevisning och slutanföranden i skuldfrågan respektive skadeståndsfrågan. Det var vad som stod på schemat när Skellefteå tingsrätt avhandlade en av de sista rättegångsdagarna om soprumsmordet i Norsjö.

Närmare 11:25 inledde tingsrätten denna huvudförhandlingsdag. Något försenad eftersom en annan rättegång – i samma sal – drog ut på tiden.

Rätten meddelade till en början att åklagaren inkommit med viss kompletterande bevisning.

Den första personen att höras för dagen var ett vittne – en man av utländsk härkomst – som ringt in ett tips till polisen om mordet i Norsjö.

Vittnet ifråga var dock allt annat än intresserad av att berätta om tipset eller vad han visste.

– Snälla, vädjade han.

– Jag vill inte säga någonting, förklarade vittnet vid ett flertal tillfällen för rättens ordförande.

”Är du rädd?”, frågade försvarsadvokaten, varpå mannen förklarade att han inte hade något svar att lämna.

Förhöret blev kort och när vittnesförhöret var avklarat hade rätten tagit del av all muntlig och skriftlig bevisning. Återstod gjorde då slutanförandena angående skuld- samt skadeståndsfrågan.

”Mördad i ett soprum på sin egen gata”
– Det här mordet sker mitt på dagen på en plats som ligger väl synlig i centrala Norsjö, förklarade åklagaren.

Åklagarens teori är att Helga Stenmark, 89 år gammal, blev slumpens offer. Kvinnan hade befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt, hävdade åklagaren.

Åklagaren gick in på den minutiösa utredningen av brottet som polisen kommit att genomföra. Mordoffrets färd är väl kartlagd. Brottstiden kan snävas in till ett visst tidsspann.

Åklagaren tog upp det hon anser är en viktig del av bevisningen, nämligen den åtalade 21-åringens kläder, hans klädbyte och uppgifter kring plaggen.

– Allt som [21-åringen] säger i den här delen är rena efterhandskonstruktioner, proklamerade åklagaren.

Åklagaren gick till hårt angrepp mot den tilltalades egna utsagor. 21-åringen har genomgående anpassat sina uppgifter, summerade åklagaren.

”Helt osannolikt”
Åklagaren tog även upp 21-åringens påstående om att skorna – som han bar på morddagen – eventuellt kan ha blivit stulna från lägenheten.

– Det låter helt osannolikt, slog åklagaren fast.

Åklagaren tog därefter upp 21-åringens ekonomiska situation. Den åtalade saknade anställning och hade nekats ytterligare socialbidrag. Det finns uppgifter om att han bråkat med sin fru om pengar. Därtill hade han även en skuld att betala.

– Han hade inte pengar att betala skulden. En skuld på 200 kronor, sade åklagaren som också nämnde att 21-åringen efter mordet fått tag på pengar. Pengar som åklagaren menade av allt att döma kom från mordoffret.

– Sannolikt är det Helgas kontanter som är gömda bakom spegeln, sa åklagaren och syftade på de sedlar som polisen anträffade vid en husrannsakan hemma hos honom.

Åklagaren nämnde även 21-åringens sinnesstämning den aktuella dagen och hans möjligheter att göra sig av med ett mordvapen. Andra eventuella gärningsmän ansåg sig åklagaren kunna utesluta.

– Sammantaget kan det helt uteslutas, tyckte åklagaren och syftade på ett mordtips som inkom till polisen och som försvaret hade lyft fram.

”Ska dömas för mord”
Alla sammantagna bevis och omständigheter binder 21-åringen till mordet på Helga Stenmark, enligt åklagaren.

– [21-åringen] ska dömas för mord, sade åklagaren som sista ord i pläderingsdelen om skuldfrågan.

Efter ett lunchuppehåll på omkring 90 minuter fortsatte huvudförhandlingen.

Då hade turen kommit fram till målsägandebiträdet som förklarade att han anslöt sig till vad åklagaren tidigare hade anfört i skuldfrågan.

Han tog bland annat upp att den tilltalade berättat att offret hade blivit dödat, innan detta var känt för allmänheten.

Målsägandebiträdet ansåg, i likhet med åklagaren, att bevisningen var tillräcklig för en fällande dom.

– Det är uteslutet att det är någon annan som bragt Helga om livet, menade målsägandebiträdet som därefter gick in på skadeståndsfrågan.

Därefter fick försvarssidan ta över varefter advokaten, något förvånande, valde att fokusera på hur brottet skulle rubriceras. Advokaten menade att brottet borde rubriceras som dråp, för det fall någon gärningsman skulle dömas.

Försvarsadvokaten hävdade att det fanns många oklarheter i målet och att bevisningen inte entydigt pekar ut hennes klient.

”En avskyvärd gärning”
Även om åklagaren och försvarsadvokaten argumenterar från helt olika synvinklar så finns det en sak som man är överens om – brottets brutalitet.

– Det är en avskyvärd gärning som begåtts, sade försvarsadvokaten men tillade att rätten inte får tumma på beviskravet endast därför.

Att 21-åringen har placerat sig själv på platsen förnekade försvarssidan inte.

– Han har varit oklädsamt nyfiken, tillstod advokaten.

Anförandet fortsatte med att försvarsadvokaten avfärdade i stort sett alla indicier som talar emot 21-åringen.

När advokaten då kom in på de försvunna skorna blev hon tvungen att utbrista: ”Det är verkligen märkligt!”.

– Det här kan inte binda honom till det här brottet, sade advokaten och syftade på uppgifterna om att 21-åringen kände till att kvinnan blivit dödad innan allmänheten fick kännedom om detta.

Alternativ förklaring till blodförekomsten
Advokaten hade även en teori om det starkaste indiciet – blodspåret på 21-åringens ena socka – som åklagaren lagt fram.

Advokaten menade att blodspåret kommit dit genom misstag; att 21-åringen fått offrets blod på sig i, eller utanför, soprummet och att han därefter tagit av sig sockarna varefter en av dem fått blod på sig.

– Sammanfattningsvis så menar jag att den här lilla lilla droppen blod kan inte binda honom till brottsplatsen vid tiden för brottet, sade advokaten.

– Bevisningen är inte tillräcklig, sade försvarsadvokaten och tillade att tingsrätten ska ogilla åtalet.

Försvarsadvokatens anförande i skuldfrågan varade omkring en timme och var mycket uttömmande.

Vid 15:10 förklarade rättens ordförande att huvudförhandlingen var avslutad för dagen. Huvudförhandlingen fortsätter den 28 februari med plädering i återstående frågor.

Läs också:
”Mycket blod i rummet” – läs polisredogörelserna om soprumsmordet
Andra rättegångsdagen om soprumsmordet i Norsjö
Helga, 89, mördades i ett soprum – läs slutförhöret med den åtalade 21-åringen
Åtal väckt för åldringsmord i Norsjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *