Brottmål

Två får fängelse för allvarlig misshandel – men undkommer utvisning

Misshandeln skedde utanför ICA Maxi i Skellefteå. © Crimecentral

Genom att hålla fast en man kunde två personer, en man och en kvinna, sparka på brottsoffret så han till slut låg ned på marken. Detta skedde utanför ICA Maxi i Skellefteå en decemberkväll. De båda tilltalade döms dock inte för grov misshandel som åklagaren ville – utan för misshandel av normalgraden till fängelse i ett halvår.

Det var vid 21:30-tiden den 2 december förra året som våldsdådet kom att utspela sig utanför ICA Maxi på handelsområdet Solbacken i Skellefteå.

Tre rumäner befann sig i området varpå två av dem, en 43-årig man och en 56-årig kvinna, gav sig på den tredje. En av angriparna höll fast offret varpå den andre utdelade minst ett par sparkar mot mannen. Till slut låg han ned på marken.

En väktare befann sig inne på ICA Maxi och blev varse om vad som försiggick utanför matvarubutiken. Han kunde ingripa mot mannen och kvinnan medan polis tillkallades.

Motstridigt historier
De två tilltalade rumänerna har förnekat brott. Mannen och kvinnan har emellertid berättat att målsäganden uppvisat ett provocerade beteende gentemot dem vid det aktuella tillfället.

Domstolen konstaterar att uppgifterna om vad som inträffat är motstridiga. Det går inte, enligt tingsrätten, att sätta mer tilltro till målsägandens vittnesmål än de tilltalades uppgifter. De båda anses inte ha haft någon nödvärnsrätt. Väktarens vittnesmål i förening med åberopat rättsintyg och fotografier gör rätten dock säker på misshandeln inträffat.

Misshandel av normalgraden
Åklagaren var av den uppfattningen att brottet skulle rubriceras som grov misshandel. Han menade att de båda hade uppvisat ett hänsynslöst beteende genom att överfalla och utdela sparkar mot mannen. Åklagaren hävdade att de tilltalade begått misshandelsgärningen tillsammans och i samförstånd.

Rätten håller med om det sistnämnda men har en annan uppfattning vad gäller rubriceringen.  Skadorna som tillfogats målsäganden har inte varit av tillräckligt allvarligt slag, resonerar rätten.

Därför anser tingsrätten att brottet, med hänsyn till egenskaperna, ska rubriceras som misshandel av normalgraden.

Fängelse, skadestånd och fortsatt häktning – men ingen utvisning
Enligt tingsrättens bedömning har gärningen ett relativt högt straffvärde och därför bestämdes påföljden till fängelse i sex månader. Domstolen anser också att brottsoffret är berättigat till skadestånd till följd av misshandeln. De två tilltalade ska solidariskt utge 8 200 kronor till mannen.

Rätten slog därtill fast att det förelåg flyktfara – det vill säga att mannen och kvinnan, på fri fot, kunde undandra sig det utdömda straffet. Bägge två skulle därför kvarbli i häktet i väntan på att tingsrättsavgörandet vann laga kraft.

Ingen av parterna överklagade domen, enligt tingsrätten.

Skellefteå tingsrätts målnummer är B 1336-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *