Rättegångar

Andra rättegångsdagen om soprumsmordet i Norsjö

Skellefteå tingsrätt behandlar just nu soprumsmordet. © Crimecentral / Polisen

89-åriga Helga Stenmark mördades brutalt i Norsjö i oktober förra året. Den åtalade 21-åringens ekonomiska situation, hans kläder respektive förehavanden under morddagen har nu skärskådats i rättssalen. Crimecentral fanns på plats när rättegången om soprumsmordet gick in på sin andra dag.

Huvudförhandlingen för dagen började vid 09:00 varpå åklagaren, efter formalia av rättens ordförande, fick inleda genom att fortsätta sin sakframställan.

Försvaret begärde en paus för att den tilltalade skulle få möjlighet att konferera en stund med sin försvarsadvokat.

Efter det ungefär 15 minuter långa uppehållet tog huvudförhandlingen vid igen och förhör med den tilltalade 21-åringen påbörjades.

Den tilltalade – som var iklädd häktets gröna kläder – fick, efter uppmaning av rättens ordförande, börja med att berätta vad han mindes från morddagen den 14 oktober 2017.

Det var en minst sagt lång och detaljrik berättelse som 21-åringen lämnade om sina förehavanden den aktuella dagen.

21-åringen bekräftade att han uppehållit sig vid soprummet på Åkargatan kring den kritiska tidpunkten. Han var nyfiken på vad som inträffat och berättade att han öppnade dörren till soprummet och såg den avlidna personen på marken. Han lade även märke till att det fanns blod på platsen.

När omkring två timmar hade passerat var ordföranden inne på att avbryta den tilltalades utläggning med anledning av lunch.

Omkring 13:20 var huvudförhandlingen igång igen efter lunchuppehållet. Då fick åklagaren möjlighet att ställa frågor till den mordåtalade.

Åklagaren var intresserad av varför 21-åringen bytte kläder samt skor, varpå han uppgav att kläderna luktade illa efter att han lekt med en hund i närheten. Skorna tog han av sig av för att möjliggöra klädbytet.

Åklagaren undrar då var 21-åringen ställde skorna han tagit av sig.

– På samma ställe, klargjorde den tilltalade.

Åklagaren ställde senare en fråga om 21-åringen bråkat med sin fru några dagar innan dådet, eftersom det figurerat en uppgift om det i förundersökningen.

Något bråk med hustrun ville han emellertid inte kännas vid.

Senare gick åklagaren in på frågor som berörde 21-åringens ekonomi, något som hon menar utgör grunden till motivet till mordet på Helga Stenmark.

21-åringen medgav att han befunnit sig på kommunhuset dagen innan dådet. Besöket gjorde han med anledning av sin ekonomiska situation.

21-åringen ville att socialtjänsten skulle betala ut ytterligare bidrag, något som dock nekades honom. Vid det tillfället ska han ha blivit känslosam.

Åklagaren gick in på 21-åringens bruk av narkotika och frågade hur länge mannen brukat preparatet Tramadol.

– Cirka två år, förklarade den åtalade mannen.

Åklagaren tog senare upp en skuld som 21-åringen ska ha haft till en annan man på ett par hundra kronor.

Den mordåtalade mannen menade att det var fordringsägarens beteende som gjorde att han inte ville betala tillbaka skulden.

– Han var bara galen, förklarade 21-åringen.

Åklagaren pekade även på uppgifter om vilka kläder 21-åringen uppgett att han haft på sig den 14 oktober. Det finns nämligen en viss diskrepans mellan förhörsuppgifter och vad 21-åringen nu säger i rätten.

Till slut tar åklagaren fram en övervakningsbild där det framgår vilka kläder samt skor 21-åringen bar mitt på morddagen. Kläder och skor som han själv inte sagt till polisen att han burit.

”Var är de här skorna någonstans?”, undrar åklagaren.

– Hemma, menar den tilltalade.

”Har du någon förklaring till varför polisen inte hittar de här skorna i din lägenhet?”, undrar åklagaren.

21-åringen har ingen direkt förklaring till varför skorna är borta men lägger fram en teori om att någon eventuellt stulit skorna från hans lägenhet.

Åklagaren hade anledning att uppehålla sig kring frågor rörande kläder samt skor. Hon anser nämligen att det är en viktig del i bevisningen mot mannen.

Vid ett flertal tillfällen blir åklagaren tvungen att hänvisa till förhörsprotokoll eftersom 21-åringens uppgifter i domstol avviker från uppgifter lämnade under förundersökningen.

Omkring 15:40 väljer man att avbryta förhöret med anledning av ett inplanerat vittnesförhör.

Det är en kvinnlig rättsläkare, vid Rättsmedicinalverket i Umeå, som ska förhöras på begäran av åklagaren.

Åklagaren undrade om vittnet kunde uttala sig om vad för typ av föremål som orsakat det trubbiga våldet mot offret.

– Det är väldigt svårt att vara supersäker, svarade rättsläkaren och menade att det skulle kunna röra sig om knytnävsslag.

Åklagaren frågade om rättsläkaren kunde säga något om hur mycket kraft som krävts vid våldsutövningen.

– Det trubbiga våldet är ju tillfogat med ganska stor kraft, svarade läkaren och tillade att det krävs mindre kraft för att åstadkomma det skarpkantade våldet.

Någonstans vid 16:25 förklarades den andra rättegångsdagen avslutad.

Det var många åhörare på plats denna andra förhandlingsdag. Drygt 20 personer befann sig på åhörarplatserna under förmiddagen varvid flera var utsända från media, bland annat lokaltidningen Norran.

Läs också:
Helga, 89, mördades i ett soprum – läs slutförhöret med den åtalade 21-åringen
Åtal väckt för åldringsmord i Norsjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *