Brottmål

Åtal nära för terrordådet på Drottninggatan

Terrordådet i april 2017 sände chockvågor genom samhället. © Crimecentral

Terrordådet på Drottninggatan skördade fem människoliv. Betydligt fler än så skadades av terroristen och hans vansinnesfärd. Ansvariga åklagare har begärt – och fått – flertalet åtalsförlängningar i takt med att utredningen fortskridit. Nu ser det ut som att januari blir den månad då åtal kommer väckas mot den terroristmisstänkte Rakhmat Akilov.

Utgångsläget har på flera sätt varit gynnsamt för polisutredarna. Med hänsyn till gärningsmannens val av plats och tidpunkt har det funnits många vittnen att tillgå. Därtill kommer också att den misstänkte gärningsmannen fastnade på övervakningsbilder. Polisen har även kunnat inhämta och granska material från många övervakningskameror som fanns uppsatta längs gärningsmannens färdväg.

Att 39-årige Rakhmat Akilov – som kunde gripas samma kväll – erkände sig skyldig till brottet betecknades också som en ”viktig omständighet” av vice chefsåklagare Hans Ihrman.

Mycket omfattande utredning – många drabbade
Den nio månader långa utredningstiden har resulterat i en väldigt omfattande förundersökningsmaterial. Tusentals förhör har hållits och antalet personer – målsäganden – som drabbats av brottet uppgår till omkring 150 stycken.

Nu stundar alltså åtal i det för Sverige unika terroristärendet. Av allt att döma kommer åtal att väckas i januari om allt går som planerat. Rättegången kommer sannolikt att inledas månaden därpå. Tingsrättens huvudförhandling kommer präglas av ett rigoröst säkerhetspådrag.

Utredningen har varit ute på delgivning vilket innebär att parterna bereds tillfälle att gå igenom materialet och därefter inkomma med synpunkter och eventuella förslag på kompletteringar.

Fler misstänkta
Förutom Rakhmat Akilov har ytterligare två män kommit att delges misstanke om inblandning i terrordådet, något som gjordes i det inledande skedet av utredningen. Förundersökningarna mot de båda lades dock ned av åklagare.

Ännu så länge är det okänt på vilket sätt de båda kan kopplas till terrormisstänkte Rakhmat Akilov.

Klartlagt är dock att dessa två män inte ska komma att bli föremål för åtal, enligt ett uttalande av vice chefsåklagare Hans Ihrman.

Kom hit från Centralasien
Rakhmat Akilov är medborgare i Uzbekistan och kom till Sverige för att ansöka om asyl. Något som både Migrationsverket och Förvaltningsrätten i Stockholm ansåg att han inte var i behov av. Myndigheterna beslutade istället att han skulle utvisas till sitt hemland.

Utvisningsbeslutet kom dock aldrig att verkställas – och det samhällsomvälvande terrordådet på Stockholms välkända gågata blev ett faktum den 7 april 2017.

Stockholms tingsrätts målnummer är B 4708-17.

Läs också:
Rakhmat Akilov omhäktas för andra gången
Terrormisstänkte Rakhmat Akilov omhäktad för lastbilsdådet
39-årige Rakhmat Akilov häktad misstänkt för fredagens terrordåd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *