Brottmål

Högsta domstolen ska pröva underlåtenhetsbrott vid Facebook-våldtäkten

En tredje rättegång om Facebook-våldtäkten planeras nu. © Crimecentral

Det är klarlagt att våldtäkter begicks mot en utslagen kvinna och att delar av ett av övergreppen sändes live via Facebook. Men kan en av de närvarande männen dömas för underlåtenhet att avslöja våldtäkt? Den åtalspunkten ska landets högsta rättsinstans för brottmål nu ta upp till prövning.

Den så kallade Facebook-våldtäkten ska nu behandlas i en tredje rättegång – men endast en av de tre tilltalade har beviljats prövningstillstånd. Högsta domstolen ska pröva om en 24-årig man kan hållas straffrättsligt ansvarig för underlåtenhet att avslöja våldtäkt mot bakgrund av att han åtalats – och friats – för medhjälp till våldtäkt.

Liknande mål har prövats tidigare
Det finns vägledning i ett tidigare avgörande från Högsta domstolen som meddelades under sommaren. Fallet handlade om en grov våldtäkt som begicks i en lägenhet i Ludvika år 2015. Flera män stod åtalade för att ha våldtagit en kvinna men de flesta kom att dömas för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. Det fanns stora svårigheter att avgöra vem som gjort vad i samband med att kvinnan våldtogs.

Efter att ett antal av de tilltalade överklagat till Högsta domstolen kom samtliga som dömdes för underlåtenhetsbrottet att frikännas. Domstolens resonemang gick ut på att den som avslöjar ett pågående våldtäktsbrott ska kunna göra det utan att själv riskera att drabbas av repressalier.

Eftersom männen i Ludvika blev misstänkta och åtalade för delaktighet i sexualbrottsligheten ansågs det inte klarlagt att de kunnat avslöja den pågående gruppvåldtäkten ”utan fara för sig själva”.

Facebook-våldtäkten gav fängelse
Facebook-våldtäkten inträffade i februari i år i en Uppsalalägenhet och det var med anledning av livesändningen som de inblandade männen – 19, 21 och 24 år – snabbt kunde gripas av polisen. Männen har alla förnekat att de gjort sig skyldiga till något brottsligt med anledning av händelserna i lägenheten.

25 april dömdes de tre männen till fängelse av tingsrätten. Två månader senare, den 28 juni, skärpte Svea hovrätt straffen för samtliga. Alla tre valde att överklaga vidare men det är alltså bara 24-åringen som får en tredje rättegång.

Högsta domstolens beslut är ett så kallat partiellt prövningstillstånd vilket innebär att målet inte prövas i sin helhet. Det är bara åtalet beträffande underlåtenhet att avslöja våldtäkt som ska bedömas och i och med det också påföljdsfrågan.

Domarna mot 19-åringen respektive 21-åringen har vunnit laga kraft och de ska nu ha påbörjat verkställighet av sina respektive fängelsestraff.

När huvudförhandlingen kommer äga rum är för närvarande oklart. Skriftväxling pågår fortfarande, enligt en medarbetare på domstolen.

Högsta domstolens målnummer är B 3552-17.

Läs också:
Hovrätten skärper straffen för Facebook-våldtäkten
Hovrätten tar upp Facebook-våldtäkten
Brottsbelastade män bakom Facebook-våldtäkten
Tre får fängelse efter Facebook-våldtäkten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *