Brottmål

Hovrätten skärper straffen för Facebook-våldtäkten

Lägenheten där kvinnan våldtogs. © Polisen

I likhet med tingsrätten anser hovrätten det bevisat att två män våldtagit en kvinna som låg utslagen i en lägenhet. En tredje man sände en sekvens av ett av övergreppen live via Facebook. Svea hovrätt meddelade förra månaden i sin dom att fängelsestraffen för samtliga tre tilltalade skärps.

De tre gärningsmännen hade i första hand hoppats på att bli frikända från Facebook-våldtäkten men det visade sig bli åklagarsidan som drog det längsta strået i hovrättsprocessen. Åklagarna fick dock inte fullt gehör för sina ändringsyrkanden, bland annat ville man ha en av männen dömd för medhjälp till våldtäkt istället för underlåten att avslöja våldtäkt.

Tingsrättens domar överklagades inte beträffade ett antal mindre allvarliga brott som de tilltalade dömdes för, som exempelvis ringa narkotikabrott och olovlig körning.

Livesände våldtäkt
Att det mycket uppmärksammade fallet fick ett rättsligt efterspel i hovrätten var väntat eftersom de tre tilltalade männen alla har förnekat brott i samband med Facebook-våldtäkten. Inte heller tingsrätten valde att till fullo gå på åklagarnas linje.

Det var i februari i år som männen och kvinnan befann sig i en lägenhet i centrala delarna av Uppsala. Kvinnan var drogpåverkad och hade konsumerat alkohol vilket medförde att hon kom att befinna sig i vad lagen kallar för en särskilt utsatt situation.

Två av männen, 19 respektive 21 år, hade samlag med kvinnan medans en tredje man närvarade och uttalade sig i positiva ordalag om våldtäktsbrottsligheten. Den äldre av de tre tog tillfället i akt och filmade en sekvens av ett av övergreppen och sände detta live via Facebook. Det senare tilltaget gjorde att fallet blev mycket uppmärksammat i media.

Polis kallades emellertid till lägenheten och fallet kunde uppdagas. I tingsrätten dömdes samtliga män till fängelse – som mest två år och fyra månader.

Får skärpta straff
Svea hovrätt, som höll sin huvudförhandling i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, kom fram till att straffvärdet för de tre tilltalade är högre än vad tingsrätten funnit. Det innebär att 19-åringen döms till fängelse i ett år och fyra månader, 21-åringen döms till fängelse i två år och åtta månader och 24-åringen döms till fängelse i åtta månader.

Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom avseende skadeståndsbeloppen som de tilltalade ska utge till våldtäktsoffret.

24-åringen släpptes från häktet efter beslut av tingsrätten och har sedan dess åtalats för nya våldsbrott. Något som Crimecentral avser återkomma till vid ett senare tillfälle.

Oenig domstol
Svea hovrätts ledamöter var inte eniga i sin bedömning avseende en av åtalspunkterna. Två juristdomare vill att åtalspunkten för medhjälp till våldtäkt, som 21-åringen stod åtalad för, skulle ogillas.

Duon menade att det inte kan anses bevisat att mannen överlämnat en kondom till sin kamrat och på så sätt främjat hans våldtäktsbrott, som åklagarna påstod. Inte heller ska han dömas för underlåtenhet att avslöja sin kamrats våldtäkt, menar juristdomarna. Till största delen anser sig dock de två ledamöterna vara ense med rättens bedömningar.

Två av de tilltalade har överklagat hovrättens domar hittills; 21-åringen och 24-åringen. När beslut om prövningstillstånd kommer meddelas av Högsta domstolen är för närvarande oklart.

Svea hovrätts målnummer är B 4377-17.

Läs också:
Hovrätten tar upp Facebook-våldtäkten
Brottsbelastade män bakom Facebook-våldtäkten
Tre får fängelse efter Facebook-våldtäkten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *