Brottmål

15 månaders fängelse efter olaga hot med hagelgevär

Det aktuella vapnet. © Polisen

Fängelse i ett år och tre månader samt ytterligare tid att avtjäna från annan fängelsedom. Det är vad som väntar en 30-årig man om en tingsrättsdom från förra månaden vinner laga kraft. Mannen befanns skyldig till att ha hotat en man och en kvinna med ett avsågat hagelgevär. Gärningsmannen döms också för grovt vapenbrott.

30-åringen är född i Skåne län men innehar danskt medborgarskap och är skriven i Tjörnarp sedan en tid tillbaka. Det var dock på orten Sösdala som mannen – den 9 maj i år – ska ha gjort sig skyldig till det olaga hotet.

Lägenhetsinbrott framkallade hotsituationen
Den åtalade mannen ska enligt utredningen ha blivit utsatt för ett inbrott – och det var av allt att döma bostadsinbrottet som gjorde att 30-åringen sökte upp den man och den kvinna som lägenhetsinnehavaren antog var skyldiga till inbrottet.

Med sig vid det aktuella tillfället hade gärningsmannen det avsågade hagelgeväret – som han dock menade endast medtogs i försvarssyfte. Kvinnan och mannen har dock en annan uppfattning, de har båda nämligen berättat hur den åtalade riktade geväret mot dem och uttalade dödshot. Ingen skadades dock fysiskt vid konfrontationen.

Förnekat respektive erkänt
30-åringens inställning till anklagelserna är varierande. Han har erkänt sig skyldig till vapenbrott men menat att det inte bör rubriceras som grovt. Det olaga hotet har han helt förnekat.

Hässleholms tingsrätt bedömer att mannen och kvinnan, som enligt åtalet utsattes för det mycket allvarliga hotbrottet, har lämnat trovärdiga och tillförlitliga uppgifter om vad som inträffat. Mot den bakgrunden dömer domstolen 30-åringen skyldig till olaga hot vilket rubriceras som ett grovt brott.

Vapenbrottet anses också vara grovt, enligt tingsrätten. Påföljden för de två gärningarna blev fängelse i ett år och tre månader. Villkorligt medgiven frihet från en annan brottmålsdom förklarades helt förverkad. Rätten förklarade även vapnet och ammunitionen förverkade.

Ständig återfallsförbrytare
Den 30-årige mannen är långt ifrån okänd av polis och domstol. Det framgår av hans belastningsregisterutdrag att han är en återfallsförbrytare av stora mått. Enligt det utdrag som tingsrätten inhämtat i brottmålet förekommer han i totalt 34 avsnitt.

Grov stöld, misshandel, hemfridsbrott och skadegörelse är ett fåtal av alla brott som han hittills blivit lagförd för. Lejonparten av brottsligheten är emellertid av mild karaktär såsom exempelvis grova olovliga körningar och ringa narkotikabrott.

Brukar droger
Frivården har lämnat in ett yttrande efter en begäran av tingsrätten. Av handlingen framgår det att 30-åringens uppväxt periodvis varit stökig. Han säger sig ha en anställning som dock är säsongsbetonad. Anställningen bekräftas av chefen på arbetsplatsen som också ger 30-åringen beröm.

En kriminologisk riskfaktor är att 30-åringen har skulder hos Kronofogden. Sedan en tid tillbaka brukar han dessutom amfetamin för sin ADHD – en funktionsnedsättning som det ännu inte är konstaterat att han lider av.

Sammantaget menade frivården att personutredningen pekade på att den tilltalade var i behov av stöttande och hjälpande insatser för att i förlängningen komma till rätta med sin livssituation.

Vid eftermiddagstid i fredags hade domen ännu inte överklagats, enligt tingsrätten.

Hässleholms tingsrätts målnummer är B 514-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *