Media Polisen

Allt fler socialt utsatta områden i Sverige

Den något besvärade rikspolischefen vid presskonferensen. © SVT

Allt fler områden i Sverige klassas som socialt utsatta och ställer polisen och andra samhällsaktörer inför svåra utmaningar. Det visar en ny rapport som Polismyndigheten presenterade förra veckan.

I samband med att rapporten publicerades höll polisen en presskonferens där bland annat Dan Eliasson, rikspolischef, medverkade. Till detta så publicerade även Dagens Nyheter en debattartikel, signerad rikspolischefen och Mats Löfving, chef för Nationella operativa avdelningen, där de båda problematiserar kring den svåra situationen och klargör för vad som måste göras för att vända utvecklingen.

Höll presskonferens
Förra veckan hölls en presskonferens på polishuset i Göteborg där bland annat huvuddragen i rapporten – som bär namnet  ”Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen” – presenterades. Förutom rikspolischefen medverkade även Linda Staaf, underrättelsechef på Nationella operativa avdelningen, samt Klas Friberg, regionpolischef för polisregion Väst.

Den nya rapporten sägs vara en fördjupning av den föregående rapporten om utsatta områden som utkom i december 2015. Ambitionen ska vara att bättre förstå de bakomliggande orsakerna som resulterar i den negativa samhällsutvecklingen.

Växande sociala problem
Det finns enligt polisens kartläggning 61 områden i Sverige som i olika grad är utsatta i ett socialt perspektiv. Av dessa är det 23 stycken områden som betecknas som särskilt utsatta. Ett halvdussin områden utgör endast så kallade riskområden. Det framgår av kartan i rapporten att områdena inte spänner sig över hela Sveriges yta – den nordligaste polisregionen är exempelvis helt förskonat från utsatta områden.

Problembilden är mångfacetterad. Trångboddhet, parallella samhällsstrukturer, ovilja att delta i rättsprocesser samt det växande våldskapitalet bland gängkriminella är några av många konsekvenser som myndigheten pekar på i rapporten.

Polisen poängterade att samhällsutvecklingen inte vuxit fram på kort tid utan att det rört sig om en process som pågått länge. Frågan som nu aktualiseras är hur polisen och andra aktörer i samhället ska agera för att stävja brottsligheten och den sociala utsattheten.

Dan Eliasson berättade under presskonferensen att rapporten nu kommer mynna ut i att han ska ge regionpolischefer i uppgift att ta fram handlingsplaner för de respektive områdena.

Efterlyser samhällsstrategi
Polisföreträdarna gjorde ingen hemlighet av att situationen är svår och långt ifrån enkel att vända.

– Polisen kan som ensam myndighet inte vända den negativa utvecklingen, sade Linda Staaf under presskonferensen.

– Det kräver insatser från övriga samhället, konstaterade underrättelsechefen vidare.

Dan Eliasson gick ännu längre och bad öppet om hjälp från andra involverade parter i samhället.

– Hjälp oss, hjälp oss, vädjade rikspolischefen till andra samhällsaktörer och kommuner.

Dan Eliasson, som är ytterst ansvarig för poliskåren, har fått mycket kritik under sin tid som rikspolischef, både från allmänheten men även från de egna leden. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfvén har dock förklarat att han har fortsatt förtroende för Dan Eliasson.

Undviker detaljer
Den rapport som allmänheten får ta del av är politiskt tillrättalagd. Det nämns i princip inte något om att de socialt utsatta områdena till stor del befolkas av utlandsfödda och andra generationens invandrare. Rapporten är ytterst försiktig med att ta upp etniska och kulturella aspekter som förklaringar till den ökande segregationen och brottsligheten som Sverige upplever.

Omslaget till rapporten pryds dessutom av ett foto vilket illustrerar svenskar som deltar i kravaller i centrala delarna av Stockholm – något som begicks för närmare 70 år sedan.

Läs rapporten:
Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen” (Extern länk)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *