Brottmål

26-årig styckdräpare beviljas inte resning

26-åringen är fortsatt dömd för dråp. © Crimecentral

Det blir ingen ny rättegång i fallet med Vatchareeya Bangsuan som dödades och styckades i Boden för fyra år sedan. Det har Högsta domstolen beslutat efter att den 26-årige gärningsmannen ansökt om resning för att kunna frias för styckdråpet på sin exflickvän.

Fallet uppmärksammades stort i lokal press men även nationellt väckte kriminalfallet medialt intresse. Mycket berodde på att det handlade om en ung kvinna som inledningsvis var försvunnen och som senare hittades styckad i Bodens omgivningar. Att bevisningen i målet bestod av indicier bidrog också till diskussioner om skuldfrågan och domstolarnas bevisvärdering.

Dömdes för brottet – mot sitt nekande
26-åringen nekade till att ha något med sin tidigare flickväns försvinnande att göra. En kedja av indicier talade dock till hans nackdel och ansågs av domstolarna binda expojkvännen till det dödliga våldet och den efterföljande styckningen. Luleå tingsrätt dömde expojkvännen för mord och bestämde straffet till 14 års fängelse. Efter att 26-åringen överklagat till hovrätten kom straffet att mildras.

Hovrätten för Övre Norrland dömde 26-åringen för dråp, vilket förvånade många, och straffade honom med tio års fängelse.

Kritiserade utredningen och hanteringen
Det är advokat Jan Kyrö som skrivit 26-åringens resningsansökan som skickades in i maj 2016. I den så betonas den tidigare uttalade inställningen i skuldfrågan – expojkvännen sägs vara oskyldig till brottet.

Polisutredningen är bristfällig, utredningsåtgärder har underlåtits, en sökhund har misstolkats samt att 26-åringen har förvägrats partinsyn. Så lyder ett antal av de många argument som advokaten menade var resningsgrundande. Jan Kyrö anklagar polisen för att ha undanhållit handlingar i ärendet och på så vis nekat den dråpdömde mannen hans rätt till en rättvis rättsprocess.

Möts av avslag
Men den högsta instansen för brottmål låter sig inte övertygas av de påstådda resningsskälen. Beslutet från Högsta domstolen är kortfattat och innehåller ingen närmare motivering till rättens ställningstagande.

”[26-åringen] har inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet”, står det i beslutet som är fattat av tre justitieråd.

Högsta domstolen beslutade samtidigt att det inte fanns skäl att förordna någon offentlig försvarare för 26-åringen eller ålägga Riksåklagaren att vidta ytterligare utredningsåtgärder. Trots det enhälliga avslaget finns det inget som hindrar 26-åringen från att ansöka om resning fler gånger.

Högsta domstolens målnummer är Ö 2149-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *