Brottmål

Kaj Linna frias för Kalamarksmordet – efter 13 år

Gluggen som gärningsmannen kröp in genom. © Crimecentral

Trägen vinner. Så kan den tidigare livstidsdömde Kaj Linnas situation kortfattat beskrivas. Efter att ha ansökt om resning och erhållit flera avslag gick Högsta domstolen till sist med på att bevilja Kaj Linna en ny rättegång. Förra veckan frikände en enig hovrätt honom för rånmordet i byn Kalamark.

Att hovrätten meddelade en frikännande dom mot Kaj Linna var relativt väntat eftersom han redan i slutet av maj – sedan huvudförhandlingen i resningsrättegången avslutats – försattes på fri fot från sitt pågående livstidsstraff. I torsdags förra veckan kom alltså hovrättens avgörande i målet som förväntas bli slutpunkten på de straffrättsliga turerna mot honom.

Crimecentral talade med kammaråklagare Jens Göransson kort efter det att hovrättsdomen meddelades. Han uttryckte då en känsla av besvikelse med tanke på sin egen uppfattning om styrkan i bevisningen.

– Jag trodde ju ändå att bevisningen skulle räcka för en fällande dom, berättade Jens Göransson när vi talade med honom.

Hur skulle du känna om det här mordet nu förblir ouppklarat?

– Det är en jättesvår fråga. Jag har ju pläderat på ett visst sätt och nu har hovrätten kommit fram till att bevisningen inte räcker. Det innebär ju att en mördare går ju fri, förklarar Jens Göransson men betonar indirekt att han inte pekar ut Kaj Linna som gärningsman.

Kammaråklagaren ser sitt uppdrag i fallet som avslutat när den friande domen vinner laga kraft. Han berättar att hans uppgift var att hantera resningsärendet mot Kaj Linna å Åklagarmyndighetens vägnar. Polisutredarna i Umeå blev också inplockade just för den här uppgiften.

– Vi har gjort vårt jobb nu, konstaterar Jens Göransson.

Uppmärksammat fall
Rånmordet i Kalamark har blivit väldigt uppmärksammat genom åren och resulterat i stora mängder av artiklar och TV-inslag. För några år sedan togs fallet upp i den första säsongen av podcasten ”Spår” – som kunde presentera ny information från huvudvittnet. Lagom till hösten kommer också den första boken ut om fallet – ”Att ta ett liv”. Boken är skriven av Stefan Lisinski – kriminalreporter på Dagens Nyheter – som för drygt 10 år sedan började granska Kalamarksmordet och omständigheterna kring fallet.

Kaj Linna kunde gripas först flera månader efter rånmordet eftersom han lämnade Sverige och uppehöll sig i Wales, delvis under falsk identitet. Han har från och med första polisförhöret förnekat att han gjort sig skyldig till mordet.

Dömdes för rånmord och butiksinbrott
Tingsrättens dom föll i december 2004. I mars 2005 fastställde hovrätten den underliggande domen i sin helhet. Kaj Linna dömdes för mord och grovt rån avseende brottshändelserna i Kalamark. Därtill dömdes han också – tillsammans med huvudvittnet – för stöld angående ett Konsuminbrott som begicks fyra år tidigare. Skuldfrågan i den delen av hovrättsdomen från 2005 omfattas inte av resning och står alltså fast.

Stöldpåföljden är preskriberad
Domstolen har dock haft att bestämma påföljden för stöldbrottet. Den tidigare livstidsdömde är alltså fortfarande dömd som skyldig till inbrottet – men domstolen konstaterar att mer än 15 år passerat sedan inbrottet ägde rum och någon påföljd kan enligt lagen inte bli aktuell. Eftersom ingen påföljd kan ådömas honom förklaras han fri från straff. Kaj Linna har emellertid sagt till media att han avser ansöka om resning i den delen av målet också.

Nya uppgifter ledde fram till resning
Att den idag 55-årige Kaj Linna beviljades resning beror i stora drag på omständigheter som kan knytas till huvudvittnet i målet. En analys av mobiluppkopplingar gav vid handen att hans mobiltelefon rimligtvis inte kan ha befunnit sig i trakterna av Kalamark dagen före mordet när den så kallade avvärjningsresan ska ha ägt rum. Till detta kommer att han till journalister och i andra sammanhang lämnat andra uppgifter än vid tidiga polisförhör och rättegångar.

Högsta domstolen menade att de nya omständigheterna och uppgifterna sammantaget rubbade tilltron och tillförlitligheten i huvudvittnets berättelse och beviljade därför resning. Hovrätten i Umeå tar fasta på den tidigare gjorda osäkerhetsbedömningen och frikänner Kaj Linna för mord och grovt rån. Det anses inte ställt utom rimligt tvivel att han är gärningsman.

Oklart om ny utredning
Huruvida den friande domen kommer innebära att utredningen om Kalamarksmordet på nytt kommer gå in i en utredningsfas är ännu oklart. Mycket pekar på att rånmordet som begicks 2004 i byn Kalamark utanför av Piteå nu kommer förbli olöst. I och med att Kaj Linna nu rättsligt sett är att betrakta som oskyldig är det mycket tveksamt om tvångsmedel kan vidtas mot honom i framtiden för det fall kompletterande omständigheter och uppgifter framkommer.

Crimecentral har sedan den friande domen meddelades sökt Kaj Linnas försvarsadvokat, Thomas Magnusson, utan resultat.

Läs också:
Huvudvittnet häktas inte av hovrätten
Dramatiska vändningar i Kalamarksfallet
13 år sedan Kalamarksmordet
Klart med ny rättegång mot Kaj Linna
Kaj Linna vill friges i väntan på kompletterande mordutredning
Ny rättegång om Kalamarksmordet
Livstidsdömd får inget gehör av Riksåklagaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *