Brottmål

Duo döms och utvisas för grovt häleri

Gärningsmännen skuggades av polisspanare. © Polisen

Mängder av bildelar såsom exempelvis radioapparater, airbags och displayer stals för att senare säljas vidare. Men polisspaning gjorde att gärningsmännens planer sköts i sank – två män från Litauen som bevisligen hanterade föremålen åtalades och dömdes för grovt häleri. Hovrätten har fastställt domarna sedan männen överklagat.

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade för drygt tio år sedan en tämligen omfattande rapport om just häleribrott. I rapporten framhävs denna typ av kriminalitet som en av de äldsta formerna av organiserad brottslighet. Vidare påpekas det i rapporten att de negativa konsekvenserna för samhället är många. En konsekvens är att skatteinkomster går förlorade när varor säljs på den svarta marknaden och en annan effekt är att samhällsmoralen påverkas när gränsen mellan den legala och den illegala ekonomin suddas ut.

Spaning gav resultat
Det var den 4 mars i år som männen, 21 respektive 32 år, sågs lämna adressen de uppehöll sig på, ett vandrarhem på Luntmakargatan i Stockholms city, till fots. Med sig hade de då en blå resväska av modell större som såg ”lätt” ut. I närheten av en cykel/gångväg i Solna observerades männen när de flyttade över föremål från en annan väska till den medförda väskan. Båda väskorna gömdes undan i en skogsdungen på Östermalm varpå männen lämnade platsen. Spaningsiakttagelserna av männens promenad dokumenterades på bild.

Polisen var männen på spåren och öppnade senare de båda väskorna för att granska innehållet. Där visade sig finnas fordonsdelar som man då förmodade var stöldgods. Åklagare fattade beslut om att männen skullen anhållas misstänkta för grov stöld.

Värderas till hundratusentals kronor
Värdet på det gods som männen bar med sig uppskattades initialt till 500 000 kronor. Summan korrigerades senare, efter kontroll, till ungefär hälften – drygt 250 000 kronor. Med hjälp av serienummer kunde olika föremål spåras till respektive bil och stöldärende. Mestadels rörde det sig om delar till bilmärket BMW. Det är oklart hur den fortsatta hanteringen av stöldgodset var tänkt att gå till.

”Inga kommentarer”
De båda männen har varit sparsamma med uppgifter i förhör. Antalet sidor med förhör upptar endast en väldigt liten del av det färdigställda förundersökningsprotokollet.

– Inga kommentarer, svarade 32-åringen på förhörsledarens fråga om hur fordonsdelarna hamnade i väskorna som männen transporterade.

Den yngre av männen kunde heller inte lämna någon förklaring till varför stöldgodset återfanns i väskorna som de båda hanterade.

Fälls för brottet och utvisas
Männen döms av Stockholms tingsrätt för grovt häleri till fängelse. 21-åringen ska avtjäna fem månader och 32-åringen ska verkställa sex månader. Att den yngre av de två får ett något kortare fängelsestraff beror helt och hållet på att han var 20 år vid tiden för häleribrottet.

Duon utvisas också från Sverige efter beslut av tingsrätten. Utvisningen varar i fem år från och med 4 april vilket var det datum tingsrättens dom meddelades.

Överklagade – förgäves
De båda männen överklagade domarna med förstahandsyrkanden om att bli frikända från åtalet. Hovrättens prövning av åtalet och materialet faller dock inte ut till fördel för de häleridömda litauerna. Den 9 juni fastställde nämligen Svea hovrätt de fällande domarna mot männen.

Domstolen gjorde ingen annan bedömning än tingsrätten avseende frågorna om skuld, brottsrubricering, val av påföljd eller straffmätning. Hovrätten fattade också beslut om att männen ska återbetala pengar till staten med anledning av kostnader för deras offentliga försvarare. 21-åringen ska återbetala 9 000 kronor och 32-åringen ska betala 5 000 kronor åter.

Det är oklart om målet blivit överklagat till Högsta domstolen men prövningstillstånd krävs för att det ska bli en tredje rättegång.

Svea hovrätts målnummer är B 3632-17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *