Brottmål Rättegångar

Hovrätten tar upp Facebook-våldtäkten

Det uppmärksammade våldtäktsfallet som begicks i Uppsala för fem månader sedan – där ett av övergreppen livesändes via Facebook – tas nu upp till prövning av hovrätten. Detta sedan både åklagaren och de tre tilltalade männen överklagat domarna.

Svea hovrätt har planerat att inleda sin huvudförhandling idag den 14 juni, varpå rättegången de efterföljande två dagarna ska fortsätta. Efter avslutad förhandling tar det normalt en vecka eller två innan domarna faller i målet. Vid samtliga dagar är det 09:30 som gäller, enligt dagboksbladet.

Det framgår också av samma handling att Svea hovrätt fattat beslut om säkerhetskontroll.

Våldtäkt respektive grovt förtal
Det var den 22 januari i år på en lägenhetsadress i de centrala delarna av Uppsala som offret, en kvinna, befann sig i en särskilt utsatt situation, enligt tingsrätten. Två av de tre åtalade männen, 19 respektive 21 år, passade på att ha samlag med henne. I samband med detta filmades ett av övergreppen och lades ut på Facebook.

De två yngre männen stod åtalade för våldtäkt eftersom de enligt åklagaren ska ha förgripit sig på kvinnan. Den tredje mannen, 24 år, åtalades för medhjälp till våldtäkt då han enligt åklagaren genom sitt agerande ska ha främjat de sexuella övergreppen.

De tre männen förnekade brott i samband med Facebook-våldtäkten men erkänt att de haft samlag med kvinnan. Alla dömdes till fängelse i tingsrätten. 24-åringen dömdes för åklagarens alternativa brottsrubricering, underlåtenhet att avslöja våldtäkt, istället för huvudyrkandet om medhjälp till våldtäkt.

Männen skulle även betala flera hundra tusen kronor i skadestånd till kvinnan, delvis solidariskt.

Vill se straffskärpning
De dömde männen vill komma lindrigare undan i hovrätten, något som åklagaren motsätter sig. Åklagaren var den första parten som valde att överklaga till hovrätten. Den 9 maj skickade han in sin överklagan avseende den tilltalade trion.

Enligt överklagandeskriften vill han att de två yngre männen, 19 respektive 21 år, får skärpta straff. Han vill också att 24-åringen i förlängningen döms till ett längre fängelsestraff – åklagaren yrkar att 24-åringens agerande i lägenheten i samband med brotten ska bedömas som medhjälp till våldtäkt istället för underlåtenhet att avslöja våldtäkt.

Åklagaren är tämligen kortfattad i sin överklagan – den innehåller inte någon argumentation.

Tidigare brottsbelastning och sociala problem
Crimecentral har begärt ut de tilltalade männens personutredningar från Frivården samt deras belastningsregisterutdrag varvid det framkommer att samtliga har varit aktuella i polissammanhang innan Facebook-våldtäkten. 19-åringen var endast dömd för två fall av ringa narkotikabrott och påpekade cannabismissbruk i intervju med Frivården. 21-åringen har betydligt fler avsnitt i sitt belastningsregister men innan Facebook-våldtäkten hade han inte dömts för våldsbrott. Har brottats med psykisk ohälsa.

24-åringen däremot har flera tidigare domar mot sig –  bland annat flera fall av misshandel och ett fall av rån. Missbrukar alkohol och narkotika. Lider av en utvecklingsstörning.

Den våldtagna kvinnans sociala situation kan också ifrågasättas. Vid ett tidigare tillfälle har hon blivit våldtagen i samband med intag av alkohol och droger. Hon har även blivit dömd för snatteri och ringa narkotikabrott av Uppsala tingsrätt.

Ökande fenomen
Att grova brott sänds live via internet eller spelas in – för att eventuellt senare publiceras – har kommit att bli ett allt mer frekvent fenomen. Det finns i Sverige exempel på gärningsmän som filmat sexualbrott eller djurplågeri eller till och med mord. Eget filmmaterial kan komma att utgöra starkt bevismaterial i en rättsprocess – att en sekvens av övergreppet sändes ut live gjorde att åklagaren i det här fallet fick tag på ett flertal vittnen som kunde berätta om hur de upplevde situationen och målsäganden i lägenheten.

Crimecentral har tidigare publicerat de brottsdömda männens belastningsregisterutdrag.

Svea hovrätts målnummer är B 4377-17.

Läs också:
Brottsbelastade män bakom Facebook-våldtäkten
Tre får fängelse efter Facebook-våldtäkten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *