Brottmål

Rakhmat Akilov omhäktas för andra gången

Häktningen av terrormisstänkte Rakhmat Akilov förlängs. © Crimecentral

Utredningen om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm fortskrider men fortfarande behövs mer tid för att slutföra brottsutredningen mot Rakhmat Akilov. I veckan omhäktades den terrormisstänkte 39-åringen för andra gången av tingsrätten efter en begäran av kammaråklagare.

Utredningen leds av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål och enligt uppgift är det 65 personer som arbetar med förundersökningen mot den 39-årige Rakhmat Akilov. Att den terrormisstänkte skulle begäras omhäktad en andra gång var väntat. Polisen har nämligen flaggat för att utredningen om terroristdådet kan komma att pågå under avsevärd tid.

Det har nu gått drygt två månader sedan den ödesdigra fredagen i april när lastbilen kapades i centrala Stockholm. Föraren företog därefter en så kallad vansinnesfärd som hittills har konstaterats ha skördat fem människoliv. Långt många fler kom till fysisk eller psykisk skada vid händelserna.

Accepterar att sitta häktad
Förra månaden krävde Rakhmat Akilov ingen ny omhäktningsförhandling men vid detta tillfälle valde domstolen självmant att pröva frågan om fortsatt häktning vid en förhandling. Enligt försvaret gick 39-åringen med på att sitta fortsatt häktad – på sannolika skäl – misstänkt för terroristbrott.

Redan tidigt framkom det att den terrormisstänkte uzbeken fick avslag på sin asylansökan av både Migrationsverket och Förvaltningsrätten – något som kom att utlösa en debatt i Sverige om huruvida asylsökare som erhållit avslag ska sitta i förvar i väntan på att utvisningsbeslut kan verkställas.

Det framgår av det belastningsregisterutdrag som tingsrätten inhämtat i målet att 39-åringen inte tidigare blivit lagförd för brott i Sverige.

Förtegenhet råder kring utredningen
Polis och åklagare har den senaste tiden varit sparsamma med information om utredningens nuvarande status, något som kan jämföras med dagarna efter dådet då pressträffarna var återkommande. Det är emellertid inte ovanligt att mediebevakningen är låg under stora delar av en utredningsfas även om det rör sig om ett mycket uppmärksammat brottsdåd.

En aspekt som utredningen riktar in sig på är att utreda hur många – och vilka – människor som befann sig på eller i omedelbar närhet av Drottninggatan den 7 april när de kaotiska och chockartade scenerna utspelade sig. Detta för att klarlägga omfattningen samt vilka personer som är att betrakta som målsägande i ärendet.

Läs relaterade handlingar
Crimecentral har tidigare publicerat Migrationsverkets beslut angående Rakhmat Akilovs asylansökan. Vi väljer här att publicera ytterligare ett antal handlingar, bland annat det migrationsrättsliga domstolsavgörandet, de båda häktningsprotokollen (1, 2) från Stockholms tingsrätt samt Åklagarmyndighetens senaste framställan om förlängd åtalstid.

Handlingarna görs tillgängliga mot bakgrund av vår bedömning att allmänhetens intresse av relevant information och intressanta dokument väger tyngre än Rakhmat Akilovs integritetsintresse. Att 39-åringen erkänt sig skyldig till brott samt att polis menar att bevisläget är starkt är också faktorer som spelat in vid publiceringsbeslutet.

Stockholms tingsrätts målnummer är B 4708-17.

Läs också:
Terrormisstänkte Rakhmat Akilov omhäktad för lastbilsdådet
39-årige Rakhmat Akilov häktad misstänkt för fredagens terrordåd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *