Brottmål

Brottsbelastade män bakom Facebook-våldtäkten

De tre män som av Uppsala tingsrätt dömdes för den så kallade Facebook-våldtäkten är alla brottsbelastade och tampas med olika typer av sociala problem. Det framgår av belastningsregisterutdrag och personutredningar från Frivården.

Att brottsfallet rönt internationell uppmärksamhet kan uteslutande anses ha att göra med att delar av händelseförloppet i lägenheten där brotten begicks filmades och sändes live via Facebook. Den av männen, 24-åringen, som offentliggjorde livestreamen av ett av övergreppen kom också att dömas för grovt förtal.

Undkom utvisning
Kammaråklagare Pontus Melander fick till stor del gehör för sina yrkanden under processen – männen förnekade brott i samband med Facebook-våldtäkten men dömdes mot sina förnekanden till fängelse av varierande längd. De dömda undkommer dock utvisning – åklagaren drog tillbaka sina yrkanden i den delen. Två av männen saknar svenskt medborgarskap.

En granskning av de tre männens belastningsregisterutdrag visar att det inte är första gången som trion förekommer i polis- eller domstolssammanhang.

Varierande brottsbelastning
19-åringens tidigare dokumenterade brottslighet är ytterst begränsad. Västmanlands tingsrätt dömde honom förra året för två fall av ringa narkotikabrott till dagsböter. Fick permanent uppehållstillstånd i Sverige för fem år sedan. Säger sig ha varit beroende av cannabis.

21-åringen har inte tidigare blivit dömd för något våldsbrott. Hans belastningsregister inrymmer dock ett flertal avsnitt. Han har dömts av domstol och fått åtalsunderlåtelse för flera fall av ringa narkotikabrott. För tre år sedan dömde Uppsala tingsrätt honom för två fall av narkotikabrott och ett fall av stöld till ungdomsvård. Kom till Sverige som ett så kallat ensamkommande flyktingbarn och fick permanent uppehållstillstånd år 2010. Lider av psykisk ohälsa.

24-åringen är den som förekommit i flest kostsamma polisutredningar hittills – hans domar handlar till stor del om våldsbrott. 24-åringens belastningsregisterutdrag som inhämtades i mars månad innehåller sju stycken avsnitt. Det rör sig om flera fall av misshandel och ett fall av rån. Det har enligt personutredningen i målet framkommit att han missbrukar alkohol och narkotika. Han ska också ha ett spelmissbruk. Frivården noterar samtidigt att han lider av en marginell mental retardation. 24-åringen är född i Uppsala till skillnad från de två meddömda männen som båda härstammar från Afghanistan.

Målsäganden tidigare våldtagen
Den våldtagna kvinnan har även hon viss brottsbelastning. För ett år sedan dömdes hon av tingsrätten för ringa narkotikabrott och snatteri till dagsböter. Under 2014 blev hon våldtagen av en annan man – även denne med invandrarbakgrund. Den våldtäktsmannen dömdes till fängelse i både tingsrätt och hovrätt.

Crimecentral publicerar här (1, 2, 3) de brottsdömda männens belastningsregisterutdrag som genomgången ovan delvis bygger på. Namn respektive personnummer har vi valt att stryka över med hänvisning till integritetsaspekten.

Det har framkommit att avgörandet i målet överklagats till hovrätten. Enligt tingsrättens dagboksblad var det åklagaren som var först ut med att överklaga.

Uppsala tingsrätts målnummer är B 386-17 och B 410-17.

Läs också:
Tre får fängelse efter Facebook-våldtäkten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *