Brottmål

Klart med ny rättegång mot Kaj Linna

Brödernas gård i Kalamark. © Polisen

Kaj Linna, dömd till livstids fängelse mot sitt nekande, beviljades i december 2016 resning för mordet och rånet som begicks i Kalamark 2004. Men det är först nu som det verkligen står klart att det blir en ny rättegång om det brutala rånmordet. Åklagaren lämnade det formella beskedet till hovrätten idag.

Kaj Linna har via sin advokat yrkat att åtalet för mord och grovt rån ska ogillas. Kammaråklagare Jens Göransson bestrider dock försvarets ändringsyrkanden och således blir det upp till domstolen att avgöra målet efter att ha tagit del av parternas bevisning.

Hovrätten planerar preliminärt att inleda sin huvudförhandling i målet den 9 maj.

Lömskt rånmord
Det var den 14 april 2004 i byn Kalamark i Piteå kommun som någon berövade Roger Lindberg livet genom att rikta upprepade slag med ett tillhygge av trä mot hans huvud för att senare binda honom respektive tejpa över hans hals samt underkäke. Slutligen täckte rånaren över kroppen med flera tunga säckar.

Den överlevande brodern anträffas av personal från hemtjänsten först ett och ett halvt dygn senare. Han hade blivit utsatt för grov misshandel med samma trätillhygge som sin bror. Förövaren kom endast undan med en smärre summa pengar.

Dömd på indicier
Kaj Linna dömdes av Hovrätten för Övre Norrland den 18 mars 2005 för mord, grovt rån och stöld – samtliga brott mot sitt nekande. Inget annat straff än livstids fängelse ansågs kunna komma på fråga. Domstolen dömde honom även att utge skadestånd till den överlevande brodern.

Någon teknisk bevisning som på ett otvivelaktigt sätt binder Kaj Linna till brotten existerar inte. Inte heller finns det några vittnen som gjort direkta iakttagelser som kan koppla honom till byn Kalamark. Det som var av central betydelse för den fällande domen var uppgifterna från det så kallade huvudvittnet. Han uppgav att Kaj Linna på ett detaljerat sätt berättat för honom om hur han planerade att göra en stöt mot bröderna. Även uppgifter om en resa som de båda skulle ha företagit till byn Kalamark en dag före mordet ansågs utgöra ett indicium mot den livstidsdömde 54-åringen.

Försämrat bevisläge
Med åren har det emellertid framkommit nya omständigheter som enligt Högsta domstolen gör att man kan sätta frågetecken kring trovärdigheten och tillförlitligheten av huvudvittnets avgörande uppgifter. En analys av uppkopplingsmöjligheterna ger vid handen att det är praktiskt taget omöjligt för huvudvittnet att ha befunnit sig på den så kallade avvärjningsresan. Till detta kommer att huvudvittnet ändrat vissa av de uppgifter han lämnade under hovrättsrättegången.

Ny rättegång väntar
Kaj Linna hade hoppats på att åklagaren skulle medge ändringsyrkandena – då hade han varit ett steg närmare att friges från livstidsstraffet. Men så blev det alltså inte. Kammaråklagare Jens Göransson lämnad idag in en preliminär bevisuppgift i kombination med ett yttrande till hovrätten.

Av handlingen framgår att åklagaren åberopar samma bevisning som i de tidigare rättegångarna, det innefattar både den muntliga och skriftliga bevisningen.

Den kompletterande mordutredningen är emellertid ännu inte klar, understryker åklagaren. Bland annat är det telefonuppkopplingar som ska analyseras.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 1138-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *