Brottmål

Kaj Linna vill friges i väntan på kompletterande mordutredning

Kalamark utanför Piteå där rånmordet inträffade. © Crimecentral

Kaj Linna beviljades i december resning för det så kallade Kalamarksmordet och en ny rättegång kan därmed vara stundande. Men i väntan på att den kompletterande utredningen om det uppmärksammade dådet slutförs bör han friges från anstalten. Det menar hans advokat Thomas Magnusson i ett yttrande som hovrätten tog emot i slutet av förra veckan.

Bakgrunden har att göra med att förundersökningen om det 13 år gamla mordfallet har öppnats på nytt efter beslut av ansvarig åklagare. Den kompletterande utredningen syftar till att ge kammaråklagare Jens Göransson bättre underlag att fatta beslut på rörande rättsprocessen i hovrätten.

Det är emellertid oklart vilka nya utredningsåtgärder som vidtagits, eller kommer att vidtas, eftersom kammaråklagaren varit återhållsam med information om ärendet. Enligt ett pressmeddelande ska det dock röra sig om både nya förhör och ny teknisk undersökning.

Arbetet med den nya utredningen drar ut på tiden och åklagaren har därför begärt anstånd med att delge hovrätten nödvändig information. I väntan på att åklagaren kommer med sitt beslut vill Kaj Linna friges från anstalten.

Thomas Magnusson ställer sig tveksam till vad som går att få ut av den nyöppnade förundersökningen. Försvaret pekar på skyndsamhetskravet samt att det finns osäkerheter kring det så kallade huvudvittnets uppgifter i målet.

”Sammanfattningsvis gör Kaj Linna gällande oavsett vad hovrätten tar för beslut i anståndsfrågan att tillämpningen av skyndsamhetskravet, proportionalitetsprincipen och med beaktande av bevisläget, oavsett brottets allvar att det föreligger skäl att inhibera Kaj Linnas verkställighet av det fängelsestraff som han dömts till”, skriver advokaten i den tvåsidiga handlingen.

När hovrätten kommer ta ställning till frågan om inhibition samt aktuell anståndsbegäran är inte känt.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 1138-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *