Skadeståndsärenden

750 000 i skadestånd till 44-åring som friades från skakvåld

Mattias, 44, dömdes först till flera års fängelse för babymisshandel – och efter avtjänat straff friades han helt från anklagelserna. För ett par månader sedan meddelade Justitiekanslern beslut i hans skadeståndsärende – Mattias får 750 000 kronor för det lidande som brottsmisstanken och frihetsberövandet inneburit.

I målet var även Mattias fru, idag 40 år gammal, misstänkt och åtalad för att grovt misshandlat parets gemensamma dotter, född i oktober 2007. Hon frikändes emellertid av tingsrätten och domen mot henne fastställdes av hovrätten. Båda föräldrarna har förnekat att de misshandlat sin dotter.

Dömdes för skakvåld av sitt barn
Brotten mot babyn skulle enligt åklagaren ha inneburit att hon åsamkats bland annat flertalet benbrott och flera inre blödningar. I januari 2008 dömde Stockholms tingsrätt Mattias för grov misshandel till ett års fängelse. Domen kom senare att skärpas till fyra års fängelse av Svea hovrätt. Högsta domstolen beviljade honom inte prövningstillstånd. Fängelsestraffet började Mattias avtjäna under sommaren 2010 och enligt principen om villkorlig frigivning ska han blivit frigiven efter att ha avtjänat två tredjedelar av de fyra åren.

Friades från babymisshandel
En ansökan om resning kom att aktualiseras sedan nya uppgifter framkommit. I slutet av 2013 beviljades han resning av Högsta domstolen och en ny rättsprocess inleddes. Det som kom att bli avgörande var nya uppgifter i form av utlåtanden och analysbesked. Samma hovrätt som fällde Mattias för det grova brottet kom i mars 2015 helt att fria honom.

Krävde tio miljoner – får en bråkdel
Det belopp 44-åringen erhåller av staten är långt ifrån den summa som han ursprungligen krävde av Justitiekanslern. Efter att ha frikänts från de grova anklagelserna krävde mannen 10 000 000 kronor i lidandeersättning enligt frihetsberövandelagen. Därtill ville han även ha 829 400 kronor med anledning av förlorad arbetsförtjänst samt 102 729 kronor för utgifter. Sist begärde han också ersättning för ombudskostnader med 28 114 kronor.

Staten, genom Justitiekanslern, är dock inte beredd att ge 44-åringen mer än 750 000 kronor i ersättning för det lidande som frihetsberövandet inneburit för honom. Förutom skadeståndet får han även 9 924 kronor i ersättning för ombudskostnader. Myndigheten ger honom inte en krona för den påstådda ekonomiska skadan avseende förlorad arbetsförtjänst då 44-åringen inte har förmått styrka detta genom tillräcklig utredning. Någon ersättning för de påstådda utgifterna får han heller inte.

Beslutet i ärendet kan inte överklagas men den 44-årige pappan har möjlighet att stämma staten och yrka på ytterligare skadestånd.

Mattias heter egentligen någonting annat.

Diarienumret på skadeståndsärendet är 3300-16-41.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *