Aktuella händelser Brottmål

Ny rättegång om Kalamarksmordet

Högsta domstolen beviljar Kaj Linna en ny rättegång. © Crimecentral

Det kommer bli en ny rättegång om det så kallade Kalamarksmordet som begicks 2004 utanför Piteå, meddelar Högsta domstolen idag. Nya bevis och omständigheter har framkommit som motiverar att frågan om Kaj Linna är skyldig prövas på nytt av hovrätten.

Högsta domstolen har haft resningsärendet under handläggning i lite drygt ett års tid nu och under torsdagen offentliggjordes beslutet. Det aktuella beslutet grundar sig på material tillhörande Kaj Linnas fjärde resningsansökan, som bland annat innehåller nya uppgifter från det så kallade huvudvittnet.

Nya uppgifter frambringar tvivel
De nya uppgifterna, som bland annat handlar om syftet med en påstådd resa som huvudvittnet företagit tillsammans med Kaj Linna, gör att Högsta domstolen ställer sig något tvekande till bevisvärdet av de avgörande vittnesuppgifterna.

”[Huvudvittnets] vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga”, skriver Högsta domstolen i beslutet. Sammantaget finns det nu synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj Linna gjort sig skyldig till mord respektive grovt rån i Kalamark.

Hävdar sin oskuld
Kaj Linna har genomgående under såväl förundersökning som rättegångar med emfas hävdat att han är oskyldig till de brott som åklagaren lagt honom till last. Den inställningen har han vidhållit i media och under resningsprocesser och nu kommer han få en ny chans att bli frikänd. Mycket pekar på att en friande dom kommer meddelas någon gång under nästkommande år.

Fortsatt dömd för Konsuminbrott
En enig tingsrätt respektive hovrätt dömde Kaj Linna för mord och grovt rån avseende brotten i Kalamark  som begicks i april 2004. Han dömdes även, tillsammans med huvudvittnet, för stöld beträffade ett inbrott som skedde mot Konsum i Arjeplog fyra år innan Kalamarksmordet. Den delen av domen – som på dagen föll för 12 år sedan – omfattas inte av resningen.

Enligt resningsbeslutet finner Högsta domstolen dock inte skäl att fatta beslut om inhibition av Kaj Linnas pågående fängelsestraff.

Hovrätten för Övre Norrland kommer nu att påbörja arbetet med att planera en ny huvudförhandling i målet.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5257-15.

Läs också:
Livstidsdömd får inget gehör av Riksåklagaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *