Brottmål

33-årig nationalist frias från knivdåd

En 33-årig man som i tingsrätten dömdes till ett flerårigt fängelsestraff för dubbla fall av grov misshandel frikänns helt av hovrätten. Nationalisten bedöms ha haft rätt att använda sig av nödvärn. En 30-årig man, som friades i tingsrätten, döms dock av hovrätten till fängelse för grov misshandel. Han har dessutom vänt sig till Högsta domstolen med förhoppningar om prövningstillstånd.

Det var på natten mot den 9 mars 2014 som de politiska grupperingarna drabbade samman på Möllevången i Malmö. Flera personer knivskars och misshandlades.

Två personer, 30-åringen samt 33-åringen, kom att åtalas vid Malmö tingsrätt men det var först under sommaren 2016 som huvudförhandlingen kunde äga rum. I åtalet ingick ett flertal åtalspunkter med totalt fyra målsägande.

I sin dom den 22 juli meddelade domstolen att 30-åringen friades helt medans 33-åringen fängslades för två fall av grov misshandel. Straffet för honom blev tre års fängelse.

Målet överklagades
Ingen part var nöjd med tingsrättens utslag utan samtliga gick vidare till Hovrätten över Skåne och Blekinge. Åklagaren ville att hovrätten skulle skärpa brottsrubriceringen och under alla förhållanden ge den 33-årige mannen ett längre fängelsestraff.

Drar andra slutsatser än tingsrätten
Domslutet blir på sätt och vis inverterat då hovrätten vid sin bevisvärdering kommer fram till andra slutsatser än vad tingsrätten gjorde. Hovrätten menar att vissa uppgifter från målsägandena får bedömas med försiktighet och kommer fram till att 33-åringen inte är överbevisad om brott. 30-åringen bedöms dock vara skyldig till brott i samband med sammanstötningarna – grov misshandel.

Hovrätten menar att den grova misshandeln som 30-åringen gjort sig skyldig till har ett högt straffvärde. Därför döms han till fängelse i tre år. Han förpliktigas även att utge omkring 400 000 kronor i skadestånd till sitt offer.

Hovrättsdomen är emellertid inte enhällig, en nämndeman är skiljaktig beträffade 33-åringens knivvåld mot en av personerna och vill att han döms för grov misshandel till fängelse i ett år och sex månader.

Skadestånd väntar?
33-åringen har varit frihetsberövad under en längre tid och har nu möjlighet att ansöka om ersättning hos Justitiekanslern. Fram till dags dato kring eftermiddagstid har myndigheten emellertid inte erhållit någon ansökan från honom.

30-åringen har å sin sida överklagat hovrättens dom i hopp om lindring. Högsta domstolen har ännu inte fattat något beslut om prövningstillstånd i målet.

Hovrätten över Skåne och Blekinges målnummer är B 2077-16. Högsta domstolens målnummer är B 5374-16.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *