Brottmål Rättegångar

Apoteksrånet i Skellefteå – rättegångsrapportering

Rättegången hölls i sal 1. © Crimecentral
Rättegången hölls i sal 1 vid Skellefteå tingsrätt. © Crimecentral

Beväpnad med en kniv rånade den 30-årige mannen ett apotek i Skellefteå på narkotikaklassade läkemedel, enligt åklagaren. Den 1 november höll tingsrätten sin huvudförhandling i målet och Crimecentral såg till att närvara.

Omkring fem minuter efter utsatt tid (09:00) ropades målet – som pågick i sal 1 – in. Rättens ordförande började med att presentera bland annat den tilltalade och gå igenom formalia samt hur dagen skulle fortlöpa.

Förutom personal från Kriminalvården fanns omkring 15 personer på åhörarplatserna, undertecknad inkluderad. En av poliserna som utredde rånet fanns också på plats från morgonen.

Åklagaren citerade sin stämningsansökan och yrkade att 30-åringen skulle fälls till ansvar för rån. Målsäganden yrkade på skadeståndsanspråk via sitt biträde.

30-åringens försvarare, advokat Johan Gullesjö, förklarade att hans huvudman förnekar brott och bestred skadeståndsanspråken.

Tio minuter efter inledningen tog åklagaren över ordet och utvecklade omständigheterna kring gärningen som begicks söndagen den 2 oktober. Bland annat spelades totalt fem övervakningsfilmer upp som visade gärningsmannen när han först går in på ICA Kvantum och sedan lämnar via kassan för att därefter bege sig mot Apoteket Hjärtat och råna butiken på några förpackningar Sobril.

Åklagaren informerade om att det – efter att övervakningsbilderna offentliggjorts i media – kom in ett flertal tips om vem gärningsmannen kunde vara, varav 30-åringen var en av dem som pekades ut.

Målsägandebiträdet fick ordet och utvecklade grunderna för skadeståndsanspråken. Näst på tur stod Johan Gullesjö som var mycket kortfattad när han bemötte öppningsanförandena – han riktade in sig på att den analys som den kriminaltekniska fotografen gjort och advokaten menade att utlåtandet inte hade något starkt bevisvärde.

”Skynda dig, för ditt eget bästa”
Kvinnan som jobbade på apoteket var målsägande i målet och berättade att hon aldrig fick någon tydligt bild av rånaren men att hans ansikte och ögon skymtade till i slutet av brottsutförandet. I samband med rånet blev hon hotad med kniv och när hon överlämnade fel styrka på medicinen förklarade rånaren att hon skulle skynda sig – för sitt eget bästa.

Hon berättade att polisen visat upp ett antal bilder på olika personer men att hon inte kunde identifiera någon fullt ut. En av bilderna, som föreställde 30-åringen, ansåg hon dock företedde likheter med gärningsmannen.

Målsägandebiträdet tog över och ställde några frågor kring hur rånet kom att påverka henne. Det visade sig att kvinnans man stannade hemma från jobbet i en vecka efter rånet, varför man yrkade ersättning för makens inkomstförlust.

Försvararens enda frågeställning kretsade kring det målsäganden berättat om gärningsmannens hy, nämligen att hon tyckte den var gropig. På direkt fråga från försvararen ansåg brottsoffret inte att den 30-årige mannen som åtalats för rånet hade sådan dålig hy.

”Minns inte”
Ganska precis 10:00 var det 30-åringens tur att berätta samt bli utfrågad om händelsen. Inledningsvis förklarar 30-åringen att han inte kan eller vill säga något.

– Jag har ingenting att säga.

När 30-åringen fick frågan om han mindes vad han tidigare sagt i polisförhör påstod han sig inte komma ihåg.

– Det minns jag inte, sade 30-åringen

30-åringen fick allehanda frågor av åklagaren om sina förehavanden men uppgav sig i princip inte minnas något om den aktuella dagen.

– Jag vet inte, löd ett av svaren.

Åklagaren: kommer du ihåg något förhör som hållits med dig?

– Nej, blev svaret från den rånåtalade mannen.

Åklagaren refererade under utfrågningen till polisförhör som hållits med 30-åringen, men uppenbarligen var det inget som kunde friska upp hans minne.

Någon kännedom om den kniv som ska ha försvunnit från en lägenhet där en vän till honom bodde hade han heller inte.

En dryg timme efter att rättegången inleddes beslutades om en första paus på 15 minuter, en paus som i praktiken blev mycket längre än så.

När målet ropades in igen var det dags för det första vittnesförhöret. Vittnet, en man, som var säkerhetsansvarig för apoteket svarade på frågor om hur man hanterat personalsäkerheten med anledning av rånet.

Det andra vittnesförhöret var med apoteketschefen och hon fick bland annat berätta om åtgärder som vidtagits för att personalen skulle känna sig tryggare på arbetsplatsen.

Ganska precis 11:00 avslutades vittnesförhöret med apotekschefen.

Missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet
I målet har tingsrätten inhämtat ett yttrande från Frivården samt ett utdrag från belastningsregistret. Rättens ordförande gick igenom delar av personutredning där det framkom att 30-åringen har både alkohol- och missbruksproblematik. Han saknar sysselsättning och säger sig uppleva psykisk ohälsa samt social isolering, enligt yttrandet. 30-åringen är dock inte straffad för några allvarliga brott tidigare.

Efter lunchuppehållet var det dags för vittnesförhör med den kvinna som bodde nära apoteket och som 30-åringen ska ha varit hemma hos den aktuella dagen.

Hon hade inledningsvis svårigheter att orientera sig minnesmässigt men kom till slut fram till den aktuella dagen som är av intresse i målet.

Under vittnesförhöret berättade kvinnan att 30-åringen inte mådde bra den där dagen.

– Han var inte sig själv helt enkelt, förklarade hon.

30-åringen var enligt kvinnan alkoholpåverkad och som ”förbytt”. Kvinnan berättade också under förhöret att hon ändrat sina uppgifter i ärendet; att hon själv skulle ha lämnat lägenheten under eftermiddagen men att det egentligen var 30-åringen som lämnade lägenheten.

13:30 förklarade ordföranden att bevisningen i målet gåtts igenom och överlämnade därefter till åklagaren för att påbörja sitt slutanförande.

Sammanfattningsvis menade åklagaren att åtalet skulle anses som styrkt. ”Dödshot med reell innebörd”, sammanfattade åklagaren gärningen som.

– Det finns anledning att gå utöver minimistraffet, menade åklagaren, och yrkade på fängelse i ett år och tre månader.

Målsägandebiträdet tog över och sammanfattade skadeståndsanspråken.

Därefter tog den offentlige försvararen Johan Gullesjö över och ifrågasatte bevisningen i målet.

– Åklagaren har inte lyckats styrka att det här rånet gjorts utav [30-åringen], menade han.

13:50 förklarades huvudförhandlingen avslutad varpå rätten drog sig tillbaka för att hålla enskild överläggning och bland annat besluta om häktningsfrågan.

Under rättegången ingav 30-åringen ett likgiltigt intryck även om han verkade intresserad av vad som sades respektive förevisades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *