Brottmål

Hovrättsrättegång inställd – dömda för dödsskjutning drog tillbaka sina överklaganden

Fruktan för att bli dömd till livstids fängelse för en brutal dödsskjutning av en 26-årig man utanför Sjumilahallen i Biskopsgården ledde till att två morddömda män drog tillbaka respektive överklagan. Hovrättsförhandlingarna skulle ha inletts i förra veckan men nu har således männen, 26 och 28 år, valt att acceptera sina morddomar.

Dödsskjutningar som begås på öppen gata i Sveriges tre storstäder brukar sällan leda till åtal, men i det här fallet har polis och åklagare lyckats säkra fällande domarna mot de två åtalade männen.

Våldsdådet ägde rum på kvällen den 30 oktober 2015 vid Sjumilahallen i den socialt utsatta stadsdelen Biskopsgården. Offret, en 26-årig man av afrikanskt ursprung, träffades av omkring 15 skott. Han var enligt uppgift inte känd av polisen sedan tidigare, vilket gör mordet till ett mysterium.

Efter en lång och gedigen polisutredning kom två brottsbelastade män att åtalas för gärningen och även andra brott. En av männen, 26-åringen, är svensk och hans två år äldre kamrat härstammar från Elfenbenskusten. Båda dömdes för mordet och de övriga brotten som ingick i åtalet – till fängelse i 18 år vardera.

26-åringen och 28-åringen överklagade till hovrätten, som Crimecentral tidigare uppmärksammat, med vädjan om mildare domar. Åklagaren överklagade också domarna mot männen, men endast anslutningsvis. Den 13 respektive den 14 september bestämde sig emellertid de morddömda männen för att återkalla sina överklaganden vilket fick hovrätten att fatta beslut om avskrivning i den delen. Den ännu oprövade delen av målet berör talan om skadestånd.

De båda männen har under förundersökningen och rättegången helt förnekat inblandning i det dödliga skottdådet. Den inställningen håller bägge fast vid, något som framgår av respektive skrift.

”[26-åringen] vill framhålla att han är oskyldig till den gärning för vilken han har dömts”, står det att läsa i en av hovrättens aktbilagor.

Avskrivningsbeslutet innebär dock inte att de långa fängelsedomarna vunnit laga kraft ännu – beslutet från hovrätten kan nämligen fortfarande överklagas av parterna.

Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 3725-16.

Läs också:
Starka indicier fällde två för dödsskjutning i Biskopsgården – ny rättegång väntar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *