Brottmål

Starka indicier fällde två för dödsskjutning i Biskopsgården – ny rättegång väntar

En av två patroner som hittades på brottsplatsen. © Polisen
En av två patroner som hittades på brottsplatsen. © Polisen

De mordåtalade männen nekade – men indicierna mot dem var många och starka. Sammantaget ansågs åklagarens indiciekedja binda de båda männen, 26 respektive 28 år, till den dödsskjutning som ägde rum i oktober förra året intill Sjumilahallen i Biskopsgården, enligt domen från Göteborgs tingsrätt. Bägge männen har dock överklagat och nu väntar ny rättegång i hovrätten.

Det blev längsta möjliga tidsbestämda fängelsestraff för var och en av männen men det finns en essentiell fråga som lämnats obesvarad; varför sköts offret ihjäl? Motivet är fortfarande höljt i dunkel.

Dog i ett kulregn
Det var på kvällen den 30 oktober 2015 som offret – en 26-årig man – var på väg till fotbollsträning i Sjumilahallen i den socialt utsatta stadsdelen Biskopsgården. Två gärningsmän avlossade plötsligt en mängd skott mot honom, varvid han tillfogades dödliga skador och avled efter ett tag. Flera personer larmade.

Vittnesuppgifter gjorde gällande att gärningsmännen lämnat platsen på en moped. Efter en vecka kunde den äldre av de två gripas och några dagar senare fastnade även den yngre i rättsväsendets nät. De båda har förnekat delaktighet i mordet.

Duon ansågs överbevisad om brottet och i en dom från den 15 juli dömde Göteborgs tingsrätt männen för att gemensamt och i samförstånd begått skottdådet.

Längsta möjliga tidsbestämda fängelsestraff
Göteborgs tingsrätt betonar att utgångspunkten är att normalstraffet för mord är fängelse i 14 år år. Därefter går man vidare och kommer fram till att mordoffret måste ha känt dödsångest eftersom han inte avled omedelbart.

Således bestämmer domstolen att männen ska dömas till 18 års fängelse –  det längsta tidsbestämda straff som kan utdömas. Förutom mordet döms männen även för andra förbrytelser.

26-åringen döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, vapenbrott, grovt vapenbrott, olovlig körning, grov olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott.

28-åringen döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt vapenbrott.

Brottsbelastad duo
Det långa fängelsestraff som respektive mordtilltalad ska avtjäna – om domen fastställs – är förvisso det längsta som duon dömts till hittills, med råge, men det är långt ifrån första gången som de båda förekommer i domstolssammanhang.

Crimecentral har begärt ut de belastningsregisterutdrag som Göteborgs tingsrätt inhämtat i målet. Av dessa framgår att 26-åringen fanns noterad under fem avsnitt och att 28-åringen lagförts vid 16 tillfällen.

26-åringen har tidigare inte blivit dömd för några grövre våldsbrott. 2013 dömdes han emellertid för bland annat två fall av grovt vapenbrott till fängelsestraff.

28-åringen är däremot upprepade gånger dömd för våldsbrott, till exempel rån och grov misshandel. 2012 dömdes han för bland annat två fall av grovt vapenbrott till fängelse i två år.

Ny rättsprocess
De morddömda männen har båda överklagat domen och sålunda är det högst sannolikt hovrätten som får säga det sista ordet.

Advokat Anders Lindstrand, som försvarar 26-åringen, framhäver i överklagandeskriften att ”tingsrätten har felaktigt värderat föreliggande bevisning”. Han pekar bland annat på att ”vittne efter vittne” har gjort iakttagelser om två mörka killar som ska ha varit ungefär lika långa. Därefter tar han upp att 26-åringen är mycket längre än sin två år äldre kamrat och helsvensk i förhållande till 28-åringen som härstammar från ett afrikanskt land. Anders Lindstrand avslutar med att nämna att 26-åringen har lämnat ”godtagbara förklaringar” till resterande indicier.

28-åringens försvarsadvokat, Mia Sandros, är kortfattad enligt överklagan och konstaterar i princip att ”åklagaren har inte mot [28-åringens] bestridande styrkt sin talan”. Därför vill man att åtalet ogillas eller i vart fall att påföljden mildras.

Hovrätten för Västra Sverige har planerat in totalt sju dagar till sin huvudförhandling med start den 14 september och planerat avslut den 29 september. Till stor del kommer rätten under huvudförhandlingen att ta del av inspelade förhör utan att parterna är närvarande.

Göteborgs tingsrätts målnummer är B 13701-15, B 13424-15 respektive B 2986-16. Hovrätten för Västra Sveriges målnummer är B 3725-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *