Brottmål

Hovrätten mildrar dom för återfallsförbrytare

En 29-åring med ett omfattande belastningsregisterutdrag åtalades för en väldigt hänsynslös misshandel begången i Umeå i februari månad i år. Tingsrätten straffade honom med tre års fängelse – men efter att hovrätten prövat målet sänks nu straffet för återfallsförbrytaren.

Våldshandlingen som åtalet i huvudsak omfattade begicks i februari i år i stadsdelen Ersboda mot en idag 25-årig man som, likt gärningsmannen, rör sig i missbrukarkretsar.

Någon vecka efter våldsdådet figurerar 29-åringen som misstänkt i utredningen och den 1 mars anhölls han efter åklagarbeslut. Frihetsberövandet den gången varade dock inte länge – bevisningen höll inte för att begära honom häktad.

Överfölls utomhus
Det var den 23 februari i år som den 25-årige mannen utsattes för den tortyrliknande misshandeln. Gärningsmannen överföll 25-åringen och utdelade slag mot honom med ett järnrör eller järnrörsliknande föremål och i samband med misshandeln drog han även ut en av målsägandens framtänder med en tång, varvid ytterligare en annan framtand kom att skadas allvarligt.

Inledningsvis fanns det indicier som pekade mot den 29-årige Umeåbon men inte tillräckligt för att åklagaren kunde gå vidare och begära honom häktad. Offret var till en början inte beredd att peka ut vem som låg bakom misshandeln, men ändrade sig senare vilket möjliggjorde att åklagaren kunde väcka åtal.

Döms på brottsoffrets utpekande
Tingsrätten konstaterade att den tekniska bevisningen i målet är ”obefintlig” men att målsägandens trovärdiga vittnesmål i kombination med övriga kända omständigheter bevisar att 29-åringen utförde gärningen, trots att han förnekat brottet. 29-åringen dömdes även att utge 61 600 kronor i skadestånd till sitt offer.

Yrkade på ansvar för synnerligen grov misshandel
Åklagaren ville att domstolen skulle döma 29-åringen för synnerligen grov misshandel och skrev i sin stämningsansökan att 29-åringens handling visat prov på ”synnerlig hänsynslöshet och utsatt [25-åringen] för synnerligt lidande”. Umeå tingsrätts bedömde dock att omständigheterna inte var tillräckligt försvårande för att den grövsta rubriceringen av misshandelsbrott ska kunna komma på fråga. 29-åringen dömdes därför för grov misshandel samt för ett par betydligt mindre allvarliga brott, nämligen ringa narkotikabrott och två fall av brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Känd våldsverkare – tidigare mordmisstänkt
29-åringen har en lång historia av missbruk och kriminalitet bakom sig. I tonåren fick han sin första dom och sedan dess har belastningsregistret fortsatt att öka i omfattning.

Det grövsta brott han varit delgiven misstanke för är det så kallade Grisbackamordet i Umeå som begicks i november 2008. I samband med den utredningen framkom uppgifter om att 29-åringen gjort sig skyldig till ett annat knivdåd samma år vilket kom att rubriceras som försök till dråp. 2009 dömdes han till fyra års fängelse av hovrätten.

Några år senare var han huvudmisstänkt för att ha huggit en man i ryggen på en Maxrestaurang i samma stad. Påtagligt besvärande indicier till trots friades han av både tingsrätt och hovrätt – ingen på eller i närheten av restaurangen kunde peka ut honom som gärningsman.

Hovrätten fastställer domen i stort
Den här gången skördar återfallsförbrytaren dock inte några stora rättsliga framgångar. Hovrätten för Övre Norrland tog del av samma bevisning som tingsrätten gjorde – ingen ny bevisning åberopades.

Precis som underrätten finner hovrätten det ställt utom rimligt tvivel att våldsdådet begicks av 29-åringen. Det treåriga fängelsestraffet som tingsrätten utdömde mildras emellertid till två år och tre månader. Hovrätten menar förvisso att misshandeln inneburit ett allvarlig angrepp mot 25-åringen, men att strafflängden bör sättas lägre än det som tingsrätten kommit fram till. Skadeståndsbeloppet höjs också något, till 62 800 kronor.

Crimecentral har för avsikt att återkomma med en längre artikel om 29-åringen och de brott han konstaterats – eller misstänks – ha begått.

Hovrätten för Övre Norrlands målnummer är B 603-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *