Brottmål

Ingen överklagan i målet om grov våldtäkt på studentkryssning – fyra åtalade går fria

Hytten där målsäganden ska ha blivit våldtagen. © Polisen
Hytten där målsäganden ska ha blivit våldtagen. © Polisen

Åklagaren hade hoppats på fällande domar mot de fyra 19-åriga män som åtalades för att ha gruppvåldtagit en kvinna under en studentkryssning i mars i år. Men tingsrätten meddelade i sin dom att det inte kan anses bevisat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation – och friade således männen. De friande domarna står också fast eftersom åklagaren valt att inte gå vidare till hovrätten.

Stockholms tingsrätts friande domar mot de fyra männen har väckt starka reaktioner, men nu har målet av allt att döma kommit till en rättslig slutpunkt i och med att åklagaren avstod från att överklaga avgörandet till Svea hovrätt.

Enligt den kopia av dagboksbladet som Crimecentral begärt ut framgår det att brottmålsakten expedierades till tingsrättens arkiv under mitten av föregående vecka.

Våldtogs på studentkryssning?
Det påstådda våldtäktsbrottet ska ha inträffat den 30 mars ombord på kryssningsfartyget Galaxy som trafikerade Östersjön i samband med att ett företag anordnat en studentkryssning för mängder av ungdomar. Målsäganden har i polisförhör uppget att man drack mycket alkohol och att hon sedermera hamnade i en passagerarhytt där det sexuella övergreppet ska ha ägt rum. De fyra männen som åklagaren menade kunde bindas till brottet var samtliga okända för kvinnan.

Åtta delgavs misstanke – fyra åtalades
Förutom de fyra män som åtalades för brottet på studentkryssningen fanns det fyra män till mellan 18 och 19 år som misstänktes för delaktighet i gärningen. Åklagaren valde dock att lägga ned förundersökningen mot kvartetten utan att väcka åtal.

Åklagare åtalade de fyra männen för grov våldtäkt som ska ha begåtts tillsammans och i samförstånd. I sin stämningsansökan skrev åklagaren att männen utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av berusning, allvarlig rädsla och omständigheterna i övrigt.

De fyra 19-åringarna har medgett att det förekommit sexuell aktivitet mellan dem och målsäganden, men att allt varit frivilligt från hennes sida. För att motbevisa deras uppfattning och styrka gärningsbeskrivningen åberopade åklagaren bland annat förhör med målsäganden, övervakningsfilm och rättsintyg.

Tveksamheter kring målsägandens situation
Tingsrätten har värderat vittnebevisningen och gör på punkt efter punkt bedömningen att vittnesuppgifterna inte motsäger de åtalades uppgifter. Inte heller de förevisade sekvenser av övervakningsfilmen ger något påtagligt stöd åt åklagarens påstående, enligt domstolen.

Tingsrätten konstaterar sammanfattningsvis att den presenterade utredningen inte visar att omständigheterna i hytten var sådana att målsäganden kan sägas ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation i lagens mening. Därför frikändes de fyra männen och domen har nu vunnit laga kraft.

Det är inte helt ovanligt att mål som avser misstänkta gruppvåldtäkter slutar med att åtalet ogillas, stödbevisningen är ofta inte helt konklusiv och det samlade bevisläget brukar inte alltid vara tillräckligt. Vid ett flertal tillfällen har mål som avsett våldtäkter med flera inblandade gärningsmän avskrivits med anledning av bristande utredningsresultat.

Kritik mot att förundersökningen publicerats på nätet
Sedan åtalet väcktes begärdes förundersökningsprotokollet ut från allmänheten och publicerades sedan på ett populärt diskussionsforum. Flera vittnen i målet tog del av materialet innan de tog plats i rättssalen för att avge sina vittnesmål.

Stockholms tingsrätt väljer att uppmärksamma det faktum att förundersökningen publicerats och att vittnen tagit del av materialet; man konstaterar att förfarandet har lett till att ”rättegångsbalkens bestämmelse satts ur spel” och att ”de felkällor som tingsrätten i normalfallen måste beakta vid sin bedömning av vittnens berättelser utökats på ett sätt som lagstiftaren inte kan ha förutsett”.

Domstolen gör också ett generellt uttalande i frågan.

”Sett ur ett allmänt rättssäkerhetsperspektiv, men också från de åtalades och [målsägandens] horisonter, är företeelsen med förundersökningsprotokoll publicerade på sociala medier otillfredsställande.

Stockholms tingsrätts målnummer är B 3929-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *