Brottmål

Grov återfallsförbrytare dömd för nya brott

40-åringen är välkänd inom rättsväsendet. © Crimecentral
40-åringen är välkänd inom rättsväsendet. © Crimecentral

Fängelse i ett år och åtta månader. Det är vad en välkänd återfallsförbrytare ska avtjäna om ett domstolsavgörande vinner laga kraft. Förra veckan fann nämligen Örebro tingsrätt den 40-årige mannen skyldig till ett antal brott.

Återfallsförbrytaren, som är född i Karlskoga men har skaffat finskt medborgarskap, har ett enormt omfattande brottsregister som innefattar allt från tillgreppsbrott och trafikrelaterad brottslighet till narkotikabrott och våldsbrott. Påföljderna har varit av varierande karaktär, men hittills verkar domstolspåföljderna inte haft någon inverkan på hans kriminella livsstil.

Konstanta lagbrott
40-åringens belastningsregisterutdrag vittnar om en person som inte hyser någon större respekt för lagen. Han finns noterat i bortåt 80 avsnitt de senaste 20 åren, vilket är det längsta tidsspektra som Rikspolisstyrelsen sparar noteringar i sitt register innan de gallras bort. Domen från Örebro tingsrätt är den senaste i raden men sannolikt inte den sista.

2012 lagfördes han för grov misshandel, två fall av narkotikabrott, brott mot knivlagen samt grovt vapenbrott. Den gången utdömdes fängelse i fyra år, varav han avtjänade två tredjedelar och blev villkorligt frigiven i februari 2015.

Samma år dömdes han av Värmlands tingsrätt för tio fall av bedrägeri till fängelse i fyra månader där ytterligare fyra månader tillkom i form av ett förverkande från den tidigare fängelsedomen. Hovrätten fastställde domen mot honom i år.

Sociala och personliga problem
Det framgår av ett i målet aktuellt yttrande från Frivården att 40-åringen valt att inte medverka i personutredningen. Kriminalvården har således fått inhämta uppgifter från annat håll, bland annat har ett tidigare Frivårdsyttrande aktualiserats.

Av handlingen framgår att 40-åringen ej lyckats etablera sig på arbetsmarknaden och att han haft behov av försörjningsstöd. Han har ej slutfört grundskolan och har heller inte genomgått någon yrkesutbildning. Till detta kommer att 40-åringen har problem med sin fysiska hälsa samt att han också brottas med psykisk ohälsa. Han har även ett missbruk av alkohol och narkotika som ytterligare problematiserar hans situation.

Nytt fängelsestraff
Örebro tingsrätt konstaterar att mannen återfallit i brott under prövotid och att det talar för att han bör dömas till fängelse. Vad som framkommit om hans personliga förhållanden motiverar inte annan påföljd enligt domstolen. Därför döms återfallsförbrytare för fyra fall av försök till grov stöld, häleri, rattfylleri och olovlig körning där det sistnämnda rubriceras som grovt brott.

Fängelsestraffet bestäms till tio månader. Tingsrätten förverkar dessutom tio månader av ett tidigare utdömt fängelsestraff.

Örebro tingsrätts målnummer är B 1604-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *