Brottmål

Inget prövningstillstånd för 52-årig man som dömdes för dubbla dubbelmord

Utdrag från handlingen. © Crimecentral
Utdrag från handlingen. © Crimecentral

Den 52-årige mannen dömdes för dubbla dubbelmord, två fall av grov mordbrand och en lång rad av grova bedrägerier. För sina grova brott straffades han med fängelse på livstid. Mannen accepterade dock inte påföljden utan valde att lämna in en ansökan till den högsta instansen med en vädjan om prövningstillstånd. Förra veckan fick han dock se sina förhoppningar förintade. Högsta domstolen beslutade nämligen att det inte blir någon tredje rättegång i målet.

Beslutet var på sätt och vis väntat eftersom Högsta domstolen är väldigt restriktiva med att bevilja prövningstillstånd i mål som kretsar kring bevisvärdering. 52-åringen dömdes i januari av Jönköpings tingsrätt för fyra fall av mord, två fall av grov mordbrand och 36 fall av grovt bedrägeri. I april fastslog Göta hovrätt livstidsdomen mot honom.

Dubbelmord med efterföljande mordbränder
Det första dubbelmordfallet inträffade utanför Tidaholm den 9 mars 2015 mot ett äldre par där en mordbrand anlades för att förstöra bevis. Dubbelmord samt grov mordbrand skedde även i Norrahammar den 27 maj 2015. Även där blev ett äldre par berövade livet.

52-åringen arbetade med kapitalförvaltning och kapitalrådgivning och var bekant med paret som brutalt mördades i maj. Därför blev han förhållandevis snabbt intressant i utredningen om dåden i Norrahammar. Senare aktualiserades han också angående händelserna utanför Tidaholm. De båda fallen uppvisade stora likheter med varandra och åklagaren fattade beslut om åtal i båda ärendena.

52-åringen har erkänt att han dödat paret i Norrahammar men det första dubbelmordet nekade han helt och hållet till. Tingsrätten och hovrätten menade dock att han var överbevisade om båda dubbelmordsdåden och dömde honom till livstids fängelse. Han dömdes även att betala enorma skadeståndsbelopp.

Tog målet vidare
52-åringen överklagade i maj hovrättens dom via sin försvarare Leif Silbersky. De framförde att domen skulle ändras i delen som rörde dubbelmordet utanför Tidaholm samt att den dömde skulle befrias från skadeståndsskyldigheten gentemot de anhöriga.

Påföljdsmässigt yrkades att straffet för 52-åringen skulle ändras till ett tidsbestämt fängelsestraff istället för livstidsstraffet som tingsrätten och hovrätten dömde ut.

Skäl till prövningstillstånd saknas
Beslutet är som vanligt kortfattat och innehåller ingen närmare motivering till domstolens ställningstagande. Bakom beslutet står ett justitieråd.

”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd”, står det i beslutet.

Avslagsbeslutet innebär att domen mot 52-åringen vinner laga kraft och att Kriminalvården nu ska fatta beslut om anstaltsplacering, vilket eventuellt redan är gjort.

Högsta domstolens målnummer är B 2176-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *