Brottmål

Livstidsdömd får inget gehör av Riksåklagaren

Brödernas gård i Kalamark. © Crimecentral
Brödernas gård i Kalamark. © Crimecentral

Livstidsdömde Kaj Linna ansökte förra året om resning för att ha en chans att frikännas från mord och grovt rån. Domen mot honom bör dock stå fast och förundersökningen om Kalamarksmordet borde inte öppnas på nytt, menar Riksåklagaren. Det framgår av ett yttrande som tillsänts Högsta domstolen i 54-åringens aktuella resningsärende. Nu är det den högsta brottmålsinstansen som har Kaj Linnas öde i dess händer.

De rättsliga turerna kring Kalamarksfallet har varit många och medieuppmärksamheten har varit stor genom åren. Massmedias roll i mordfallet har i stort varit att ifrågasätta om bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. I mångt och mycket har olika mediekanaler också förmedlat Kaj Linnas egen inställning i skuldfrågan utan att låta övriga parter komma till tals.

Den 12 sidor långa svarsskrivelsen från Riksåklagaren går emot de hypoteser som Kaj Linnas försvarsadvokat Thomas Magnusson framför i resningsansökan. På punkt efter punkt avfärdas de omständigheter och bevis som försvarssidan menar är resningsgrundande.

Bröder överfölls och rånades
Allt kretsar kring de våldsdåd som kom att drabba ett brödrapar i byn Kalamark utanför Piteå under våren 2004. 59-årige Roger Lindberg berövades livet sedan gärningsmannen tagit sig in genom en glugg i ladugården och överrumplat sitt intet ont anande offer. Den äldre brodern slogs med ett tillhygge av trä och doldes under tunga säckar.

Därefter gick gärningsmannen vidare till boningshuset och utsatte den två år yngre brodern, Sune Lindberg, för grovt våld. Vid rånet kom förövaren över ett okänt belopp.

Brottet skedde en onsdagskväll men det är först på fredagseftermiddagen som hemtjänsten hittar den överlevande brodern. SOS Alarm och polis kan tillkallas och ambulanspersonal hittar den döda kroppen efter Roger Lindberg i ladugården.

Dömdes mot sitt nekande
Först flera månader efter det chockerande våldsdåden kan det första formella förhöret med Kaj Linna hållas på svensk mark. Han ställde sig då helt oförstående till anklagelserna och menade att han inte har med saken att göra. Den inställningen har han behållit i drygt ett decennium nu.

Avgörande för att Kaj Linna skulle kunna dömas för brottsligheten var uppgifterna från det så kallade huvudvittnet. Han vittnade om vad Kaj Linna berättat för honom om den stöt som han planerade att genomföra mot bröderna Lindberg. Vissa detaljer som huvudvittnet berättade om överensstämde också med vad som faktiskt hände den ödesdigra kvällen den 14 april 2004. Domstolarna ansåg inte att det fanns någon annan möjlig gärningsman än Kaj Linna och dömde honom för mord, grovt rån och stöld till lagens strängaste straff – livstids fängelse.

Inga skäl för resning, enligt Riksåklagaren
Riksåklagaren avfärdar den nya analysen som avser jämförelser med ett annat dåd som i Långared där två lantbrukare brutalt berövades livet 2011. Det finns risk att den så kallade orubblighetsprincipen skulle urholkas avsevärt om den typen av jämförelser bedöms kunna leda till resning, menar Riksåklagaren.

De nya uppgifterna från huvudvittnet tar inte sikte på omständigheter som var centrala för hovrättens bedömning 2005, varför dessa inte heller är resningsgrundande enligt Riksåklagaren.

Flera telefonsamtal var viktiga för att kunna utesluta en annan person som eventuell gärningsman. I det avseendet har Kaj Linna genom sin advokat påpekat att det finns brister och tveksamheter i telefonlistorna. Riksåklagaren håller för sannolikt att hovrätten på en punkt misstagit sig om samtal, men att detta sannolikt inte hade förändrat bedömningen i skuldfrågan.

Samtidigt medger man att bevisläget i målet är svårbedömt i och med att det ”föreligger svårigheter att på ett tillförlitligt sätt värdera styrkan av den bevisning som legat till grund för hovrättens dom”.

Sammantaget menar dock Anders Perklev och Agneta lsborn Lind, som båda undertecknat den skriftliga förklaringen, att det material som är åberopat i resningsärendet inte är tillräckligt för att Kaj Linnas resningsansökan ska beviljas.

Ingen tidigare framgång hos Högsta domstolen
Skulle det vara så att Kaj Linna blir nekad resning är det inte första gången han möts av kalla handen hos Sveriges högsta instans för brottmål. Redan 2005 överklagade han hovrättsdomen och ville ha prövningstillstånd för att kunna frias från mordet och det grova rånet – men möttes av avslag. Året därpå skickade han in sin första resningsansökan, som mötte samma – för honom – negativa öde som året innan. Avslag.

Några år senare, 2009, var det dags igen och den gången agerade stjärnadvokaten Johan Eriksson ombud vid den juridiska processen. Vid detta tillfälle rönte den livstidsdömde viss framgång – Högsta domstolen konstaterade att en rekonstruktion avseende vissa figuranters möjligheter att ta sig in genom gluggen i ladan, som gärningsmannen kröp igenom, var undermåligt genomförd. Därför beslutades att en ny rekonstruktion skulle genomföras, vilket också gjordes, men trots detta räckte inte de åberopade omständigheterna och bevisningen för att få fullständig framgång. I ett beslut daterat 21 oktober 2010 blev det avslag för Kaj Linna,

I februari 2011 skickades en ny resningsansökan in och denna avsåg resning av det tidigare avslagsbeslutet, Kaj Linna menade att Högsta domstolen året innan felaktigt avfärdat vissa uppgifter som rörde uppkopplingsmöjligheterna i trakten. Argumentationen gick dock inte hem utan bedömdes som otillräcklig och avslogs därmed.

Sista chansen?
För ett drygt halvår sedan skickades den fjärde resningsansökan in och det är den som Högsta domstolen nu har i uppgift att granska och besluta om. Skulle den beviljas lär det leda till att rättegången tas om på nytt vid samma domstol som för elva år sedan dömde Kaj Linna för gärningarna – Hovrätten för Övre Norrland. Blir det ett nekande besked innebär det att livstidsdomen fortfarande gäller.

Skulle det fjärde resningsförsöket resultera i avslag är chanserna till att en femte resningsansökan tar form mycket låga. Enligt praxis från Högsta domstolen är omständigheter och bevis som tidigare varit föremål för prövning i resningsdomstol förbrukade och kan således inte användas på nytt.

Kaj Linna har dock avtjänat mer än tio år av sitt livstidsstraff och har därför möjlighet att ansöka om att få domen omvandlad till ett tidsbestämt straff istället. Det har han ännu inte valt att göra.

När det slutgiltiga beskedet i resningsärendet kan komma är för stunden oklart.

Högsta domstolens målnummer är Ö 5257-15.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *