Brottmål

Äldre man döms för att ha försökt föra bort 16-årig flicka

Arkivbild. Skåpbilen på bilden har inget med brottet att göra. © Crimecentral
Arkivbild. Skåpbilen på bilden har inget med brottet att göra. © Crimecentral

58-åringen nekade till kidnappningsförsöket som begicks i Skellefteå i mars i år – men bevisningen övertygade domstolen som nu dömer den tilltalade till att genomgå rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten har funnit det utrett att mannen försökt föra med sig en 16-årig flicka mot hennes vilja i sin skåpbil.

Brottet ska ha inträffat den 14 mars 2016 på Brännavägen i Skellefteå – alldeles i närheten av tingsrätten. Enligt kammaråklagare Magnus Öhrn har 58-åringen försökt beröva den 16 år gamla flicka friheten genom att ta tag i henne armar och försöka slita in henne i sin skåpbil. Bortförandet genomfördes inte men åklagaren menar att fara för brottets fullbordan har förelegat.

I slutet av mars väcktes åtalet för försök till olaga frihetsberövande. Idag meddelades domen i målet.

Husvagnsstöld
Förutom detta åtalades han även för en husvagnsstöld som begicks den 30 september på Vitberget i Skellefteå. Åklagaren menar att 58-åringen olovligen tagit en husvagn av märket Cabby som betingade ett värde av 30 000 kronor. Det finns dock en viss tveksamhet i bevisningen, vilket har gjort att åklagaren garderat sig med rubriceringen häleri avseende husvagnen – ett brott som 58-åringen har erkänt.

Döms mot sitt nekande
Såväl bortförandeförsöket av flickan som stölden av husvagnen nekar han dock till att ha begått. För att kunna bevisa brottspåståendena har bland annat flertalet vittnesmål, fotografier och journalanteckningar lagts fram i rätten.

Den tilltalade mannen är utpekad av 16-åringen såsom gärningsman och domstolen menar att utpekadet är tillförlitligt. Flickan har beskrivit den som försökte kidnappa henne och tingsrätten framhäver att det lämnade signalementet stämmer väl överens med mannens utseende. Hon har även beskrivit detaljer kring förövarens skåpbil  – och rätten konstaterar att mannens fordon har ett ”iögonfallande utseende”. Vid en samlad bedömning finns det enligt Skellefteå tingsrätt inga tvivel om att han är skyldig till brottet. Han döms således för försök till olaga frihetsberövande av normalgraden.

58-åringen fälls också för husvagnsstölden – mannens egen berättelse om hur han kommit över husvagnen avfärdas som en efterhandskonstruktion. Brottet rubriceras som stöld av normalgraden.

Den dömde mannen ska slutligen också betala drygt 18 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.

Tidigare brottsdömd och social problematik
Mannen är inte lagförd för någon omfattande brottslighet sedan tidigare men i februari 2015 dömdes han av tingsrätten för våldsamt motstånd. Vid ett tillfälle försökte han nämligen att undkomma polisförhör genom att ta till ett visst mått av våld. För detta dömdes han att betala dagsböter.

Den nu dömde mannen är svensk och ursprungligen född i Västmanlands län men har varit folkbokförd på samma lägenhetsadress i Skellefteå sedan början av 80-talet. Sedan en tid tillbaka har han haft en särskild postadress. För ett antal år sedan fick han en god man utsedd, vilket vittnar om viss social problematik.

Den nu dömde mannen har dessutom genomgått en stor rättspsykiatrisk undersökning vilken har mynnat ut i slutsatsen att 58-åringen led av en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället såväl som vid undersökningstillfället. Påföljden för de två brotten blir därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Skellefteå tingsrätts målnummer är B 347-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *