Skadeståndsärenden

Ingen ersättning till mordfriad 55-åring

Ekolsundsbron där kroppen hittades 2002, markerad med gul pil. © Polisen
Ekolsundsbron där kroppen hittades 2002 – här markerad med gul pil. © Polisen

Drygt sex månader satt en idag 55-årig man häktad misstänkt för delaktighet i ett mord på en dörrvakt – men brottsmisstankarna gick inte att styrka och domstolen frikände honom. Mannen krävde omkring en halv miljon kronor för tiden som frihetsberövad men Justitiekanslern menar att mannens egna handlade är så pass klandervärt att inte en endaste krona ska betalas ut till den frikände.

55-åringen, som bor eller i vart fall bodde i Malmö, greps den 2 december 2014 och släpptes fri först den 18 juni 2015. Någon vecka senare frikändes han formellt av Solna tingsrätt för delaktighet i mordet.

I oktober 2015 ansökte 55-åringen om skadestånd och i sin ansökan argumenterade hans ombud för en mycket hög ersättning med anledning av den långa tiden som mannen varit frihetsberövad. Ombudet tog även upp den massmediala uppmärksamheten fallet fick och att rättsprocessen var mycket påfrestande för 55-åringen. I mars meddelades det dystra beslutet för Malmöbon.

Cold case
Mordfallet som 55-åringen misstänktes ha spelat en roll i tros ha ägt rum i december 1992 i Vällingby. Både offret, som var i 30-årsåldern, och den frikände mannen vistades i en kriminell miljö där en motsättning mellan olika element antas ha varit upptakten eller katalysatorn till brottet. Mordoffret dödades med kniv och kroppen sänktes därefter i vattnet vid Ekolsund. Den döda kroppen anträffades först efter tio år – men utredningen kom inte in i någon intensiv fas förrän många år senare.

Det var först efter att polisens ”cold case”-grupp 2014 dammat av det kalla fallet som det började röra på sig utredningsmässigt. Flera personer figurerade som misstänkta i mordutredningen men åtal väcktes bara mot en 45-årig man och 55-åringen. De båda anklagades för att i första hand ha begått mordet tillsammans och i samförstånd.

Hanterade död kropp
55-åringen har nekat till mordanklagelserna men erkänt att han omkring den aktuella tidsperioden varit behjälplig med att hantera en död människokropp genom att ha rullat in kroppen i ett nät ett par varv. 55-åringen har indirekt pekat ut den yngre mannen som ansvarig för det dödliga våldet – men denne har liksom sin dåvarande företagskompanjon förnekat kännedom om händelsen.

Solna tingsrätt ansåg att bevisningen mot männen var för svag och frikände således duon helt.

Ingen ersättning
Justitiekanslern tar fasta på vad Solna tingsrätt konstaterat i sin deldom från juni 2015 – nämligen att 55-åringen gjort sig skyldig till viss brottslighet men att han med anledning av preskription undkom att fällas för gärningen. Justitiekanslern noterar också att 55-åringen själv bidragit till brottsmisstankarna genom att erkänna delaktighet i de efterföljande åtgärderna avseende mordoffrets kropp. Myndigheten menar mot bakgrund av nämnda omständigheter att det framstår som oskäligt att utge skadestånd till 55-åringen och jämkar således ersättningen till noll kronor.

Eftersom 55-åringen nekas skadestånd får han heller ingen ersättning för ombudskostnaderna i ärendet.

Justitiekanslerns diarienummer på ärendet är 6311-15-41.

Läs också:
55-åring kräver stort skadestånd efter felaktig mordhäktning – beslut inom kort

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *