Skadeståndsärenden

Tidigare terrormisstänkt irakier får skadestånd

Beslutet meddelades i onsdags. © Crimecentral
Beslutet meddelades i onsdags. © Crimecentral

Det blir 12 000 kronor i ersättning för lidande till den tidigare terrormisstänkte 22-åringen som satt frihetsberövad under ett par dagar förra året. Skadeståndet är dock bara en bråkdel av den miljon kronor som han krävde att staten skulle utge till honom efter den felaktiga terrormisstanken.

Det var under stort pådrag som mannen greps på sitt asylboende i Västerbotten i november förra året. 22-åringen från Irak anhölls misstänkt för förberedelse till terroristbrott men släpptes efter ett par dagar av intensiv utredning. Något senare avskrevs han helt från vidare förundersökning.

Krävde en miljon kronor
Några månader efter frisläppandet skickade han via sitt ombud Peter Ataseven in en ansökan om ersättning och i veckan meddelades beslutet – och det visar sig att beloppet som ska betalas ut bara är en bråkdel av de 1 000 000 kronor som skadeståndsansökan riktade in sig på. Den höga ersättning som irakiern krävde för frihetsberövandet överstiger vad som är praxis i liknande ärenden, konstaterar Justitiekanslern i beslutet.

Får förhöjd ersättning
Enligt den så kallade frihetsberövandelagen har han rätt till ersättning för tiden som frihetsberövad men myndigheten tar inte hänsyn till att hans fall rönt mycket omfattande medieuppmärksamhet. Däremot menar Justitiekanslern att den allvarliga brottsmisstanken motiverar att ersättningen höjs något.

Sammantaget beslutar Justitiekanslern att 22-åringen ska erhålla 12 000 kronor av staten för det lidande som åsamkats honom. Till detta kommer också ombudskostnader vilket gör att det slutliga beloppet blir drygt 15 300 kronor.

Kan stämma staten
Beslutet i skadeståndsärendet kan inte överklagas. Den irakiske medborgaren har dock möjlighet att stämma staten och kräva ytterligare skadestånd – det blir då en tvistemålsförhandling i allmän domstol där staten kommer företrädas av just Justitiekanslern.

Att någon som varit misstänkt och senare friats från ett grovt brott väljer att stämma staten och yrka på ytterligare ersättning är dock mycket ovanligt – men det har hänt. I början av 2000-talet friades hemvårdaren Shaik Zulfiqur Rahman från sitt livstidsstraff och erhöll då rekordhöga 8 237 867 kronor för lidande samt förlorad arbetsförtjänst. Men den frigivne ville ha en mycket högre summa, något som Stockholms tingsrätt nekade honom. Efter en överklagan kom Svea hovrätt att bevilja honom ytterligare två miljoner kronor.

Justitiekanslerns diarienummer på skadeståndsärendet är 577-16-41.

Läs också:
Tidigare terrormisstänkt kräver ersättning

One Reply to “Tidigare terrormisstänkt irakier får skadestånd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *