Brottmål

Ingen resning för 46-årig man som sköt sin älskarinna till döds

Utanför denna port på Oxledsvägen avrättades kvinnan.
Utanför denna port på Oxledsvägen avrättades kvinnan. © Polisen

Det blir ingen resning för den 46-årige man från Kosovo som i slutet av 2010 sköt sin älskarinna till döds utanför Göteborg. Hovrättsdomen står fast, enligt Högsta domstolens beslut som meddelades för ett par veckor sedan.

Mannen är av kosovoalbanskt ursprung och kom till Sverige tillsammans med sin dåvarande fru i början av 90-talet. 2011 föll tings- och hovrättsdomen mot honom, en fängelsedom som innebär att han fortfarande har många år kvar att avtjäna innan dess att villkorlig frigivning kan komma att ske.

46-åringen tog chansen att ansöka om resning under 2016 men i mitten av mars meddelade Högsta domstolen det för honom negativa beskedet.

Tog ut hämnd på sin älskarinna
Det var 2007 som mannen började bedra sin hustru med en annan kvinna boende på en annan ort. Men under relationens gång inträffade något och älskarinnan ville bryta kontakten – något som 46-åringen inte kunde acceptera. Det ledde till att mannen den 27 november 2010 beväpnade sig, reste till Sävedalen och avrättade kvinnan med ett skott i huvudet.

Redan i inledningsskedet av utredningen fanns misstankar om att 46-åringen kunde vara inblandad och han anhölls därför ganska omgående i sin frånvaro. Men det skulle dröja först en dryg månad senare innan polisen får tag i mannen och kan delge honom misstankar om brottet.

Vidare utredning av hans person gör att en problembild framträder. Frivården påpekade i sitt yttrande till domstolen att det förelåg psykisk problematik hos 46-åringen. Enligt häktesjournalen uppvisade mannen dessutom ”uppenbart hysteroida – dramatiserande drag” som frihetsberövad.

Under den rättspsykiatriska undersökningen har mannen beklagat sig över sina felaktiga val i livet samt att han som en följd av detta mått mycket dåligt under långa perioder.

Förnekade gärningen – blev överbevisad
Genom alla polisförhör och rättegångar han mannen nekat till att ha med mordet att göra. Vid det första förhöret frågades han ut av förhörsledaren om han kunnat skada sin älskarinna.

– Aldrig i livet, svarade 46-åringen.

Men omständigheterna talade inte till hans fördel. Älskarinnan hade avslutat relationen med honom – något han vägrade acceptera. Det ansågs också utrett att mannen haft tillgång till en pistol och att han med den uttalat hotelser mot kvinnan. Han hade dessutom befunnit sig i närheten av henne och hennes bostad mordkvällen. Alternativa gärningsmän kunde uteslutas, enligt domstolarna.

I mordåtalet ingick också åtal mot två personer, en man och en kvinna, som anklagades för att ha hjälpt gärningsmannen undkomma brottet och lämna landet. Åtalet för grovt skyddande av brottsling ogillades dock.

Tingsrätten dömde gärningsmannen till 14 års fängelse, en påföljd som en oenig hovrätt senare skärpte till det längsta tidsbestämda straffet – 18 års fängelse. 46-åringen överklagade till Högsta domstolen men redan då fick han domstolen emot sig – prövningstillstånd nekades.

Omfattande brottslighet
Vid tiden för frihetsberövandet i målet hade mannen ett belastningsregisterutdrag som innehöll hela 32 avsnitt. Många lagöverträdelser var dock av mindre allvarlig beskaffenhet, exempelvis trafikrelaterad brottslighet. Men vid ett antal tillfällen hade 46-åringen begått våldsbrott.

I början av 2007 dömdes han exempelvis till ett tio månader långt fängelsestraff för tre fall av misshandel och lika många fall av olaga hot. Den gången var hans hustru målsägande. Domen innehöll även åtalspunkter om stöld respektive olovligt förfogande. Samma sommar hade han avtjänat straffet och innan året var slut hade han fått en ordningsbot för hastighetsöverträdelse.

Får avslag
Att en resningsansökan från en morddömd beviljas är ovanligt och har bara inträffat ett fåtal gånger de senaste decennierna, fallet Thomas Quick borträknat med anledning av dess exceptionella karaktär.

46-åringen lyckades heller inte övertyga den högsta brottmålsinstansen om att morddomen är felaktig. Tre justitieråd anser nämligen inte att det framkommit någon omständighet som kan föranleda resning i målet och avslår sålunda resningsansökningen.

Verkställigheten av det utdömda fängelsestraffet fortsätter således.

Målnumret på resningsärendet hos Högsta domstolen är Ö 645-16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *