Brottmål

Rättsprocess kring Hitlerhyllning drar ut på tiden

Nättidningen där artikeln publicerades.
Nättidningen där artikeln publicerades. © Skärmdump

Den ansvarige utgivaren för Svenska Motståndsrörelsens nättidning Nordfront åtalades förra året för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Tingsrätten har sedan dess inte kunnat avgöra målet eller sätta ut det till huvudförhandling. Orsaken: domstolen har inte lyckats delge 24-åringen stämningen.

Bakgrunden till åtalet är den artikel om Adolf Hitler som publicerades på nättidningen förra året i samband med årsdagen av diktatorns födelse. Texten benämnde bland annat Hitler som en ”gigant” och uppmanade till att fortsätta den kamp han gav sitt liv för.

Artikeln blev föremål för anmälan och Justitiekanslern ansåg att det fanns tillräckliga skäl att gå vidare och inledde en brottsutredning. När förundersökningen avslutades gjorde myndigheten bedömningen att formuleringarna i artikel utgjorde yttrandefrihetsbrott och åtal väcktes för hets mot folkgrupp.

Stagnerande rättsprocess
Örebro tingsrätt har dock haft svårt att gå vidare med målet – tingsrätten har inte lyckats få tag på 24-åringen. Delgivningsförsök har varit fruktlösa. Sedan november 2015 finns en personefterlysning utfärdad mot den ansvarige utgivaren. Det betyder att ansvaret att leta upp 24-åringen nu ligger på polisen.

Anmälningar och tidigare domar
Det aktuella fallet är inte första gången som nättidningen och dess utgivare drar på sig en anmälan eller förekommer i domstolssammanhang. Justitiekanslern har ett större antal avslutade ärenden mot Nordfront och den tidigare ansvarige utgivaren dömdes förra året till ett fyra månader långt fängelsestraff för ett större antal yttrandefrihetsbrott i och med publiceringar på nättidningen.

Brottet kan gå till preskription
Inom allmän straffrätt finns det varierande längd på preskriptionstiderna, men när det gäller yttrandefrihetsbrott är det generellt betydligt kortare tid innan möjligheterna till rättsliga åtgärder upphör. Yttrandefrihetsgrundlagen säger att ett allmänt åtal mot en grundlagsskyddad nättidning ska vara väckt inom sex månader. Tiden räknas från och med att informationen på mediumet inte längre tillhandahålls allmänheten.

Den artikel som åtalet gäller är inte längre tillgänglig via Nordfront och det är oklart huruvida rättsväsendet har noterat något avpubliceringsdatum, förundersökningen bör ha avslutats i och med att åtalet väcktes. Klart är i vart fall att om den 24-årige mannen skulle undgå delgivningsförsöken under den närmaste framtiden kan han enligt lag inte dömas för publiceringen.

Crimecentral har kontaktat den ansvarige utgivaren för att ställa ett antal frågor om det pågående målet. 24-åringen har dock avböjt att medverka i en intervju med hänvisning till att han aldrig kommenterar pågående rättsprocesser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *