Brottmål

16-åring döms för mordbrand på HVB-hem

Brandresterna efter HVB-hemmet. © Polisen
Brandresterna efter HVB-hemmet. © Polisen

Det blir ungdomsvård för den 16-årige pojke från Afghanistan som antände sitt HVB-hem utanför Uppsala i december 2015. Den unge mannen har förnekat att han anlagt någon brand men anses överbevisad om brottet.

16-åringen stod åtalad för att den 9 december 2015 anlagt en brand på sitt HVB-hem i Börje utanför Uppsala. Åklagaren hävade att mordbranden inneburit fara för andra personers liv eller hälsa och omfattande förstörelse av annans egendom. Totalt uppkom skador för sammanlagt omkring 5 500 000 kronor.

Brottet rubricerades inledningsvis som grov mordbrand i polisens anmälan men när åtalet väcktes var det mordbrand av normalgraden som 16-åringen anklagades för.

Hot, våld och tidigare incidenter
16-åringen har tidigare utövat våld mot en man som arbetade som behandlingsassistent på boendet. Han har även hotat med att förstöra HVB-hemmet.

Enligt en till tingsrätten ingiven vård- och etableringsplan har 16-åringen enligt uppgift försökt stoppa andra ungdomar som flydde för sina liv från brandinfernot. Enligt samma handling ska han också ha utfört ett branddåd på sitt tidigare boende. Det styrks också av ett förhör i förundersökningen med en kvinna på socialtjänsten som berättare att 16-åringen vid ett tillfälle ställt ett eller flera plastföremål på spisen och sedan startat plattan. Den gången lyckades man dock släcka elden.

I förundersökningen finns också uppgifter om att larmet på det nedbrunna boendet saboterades några dagar innan mordbranden utbröt. 16-åringen har pekats ut av en annan ungdom som ansvarig för sabotaget.

Vittnesuppgifter avgör
I målet finns det ingen teknisk bevisning som exempelvis styrker att 16-åringen befattat sig med brännbar vätska. Polisens tekniska undersökning har heller inte kunnat utröna någon brandorsak – byggnaden var i princip helt nedbrunnen och inga tekniska spår kunde säkras. Men det finns vittnesuppgifter från i huvudsak en annan ung man som tingsrätten tar fasta på. Den personen har berättat att 16-åringen den aktuella morgonen haft en tändare samt sagt att han ”skulle bränna upp huset”. Han har också vittnat om att 16-åringen varit inne i tvättstugan där branden av allt att döma startade.

Det vittnesmålet och den stödjande vittnesbevisningen avgör saken för Uppsala tingsrätt som ställer 16-åringens skuld utom rimligt tvivel.

Ungdomsvård för branden – men två nämndemän vill döma hårdare
Påföljden blir ungdomsvård med hänsyn till pojkens ringa ålder och hans särskilda vårdbehov.

Två nämndemän har dock skiljaktig mening och menar att straffvärdet uppgår till fängelse i fem år. De är också av åsikten att brottet är allvarligt och att det finns synnerliga skäl att bestämma påföljden till fängelse. Den ungdomsvård som aktualiserats i målet är inte tillräckligt ingripande, menar nämndemännen som istället hade velat döma 16-åringen till tio månaders sluten ungdomsvård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *