Brottmål

Hovrätten justerar domen i ”vattenskotermålet”

Svea hovrätt avkunnade för någon vecka sedan sin dom i det så kallade ”vattenskotermålet” där en 22-årig man stått åtalad för att på ett vårdslöst sätt framfört sin vattenskoter och kört på en badande kvinna. Det rör sig dock inte om några större justeringar – bedömningen i skuldfrågan står fast. Antalet dagsböter mildras och skadeståndet gärningsmannen ska utge till brottsoffret sänks också.

Vattenskoterolyckan inträffade under sommaren 2013 när en kvinna var ute och simmade i Mälaren vid Blackeberg. Kvinnan skadades allvarligt vid kollisionen och fick permanenta men. Vattenskoterföraren avvek från platsen men polisen lyckades spåra upp honom.

Förnekar brott – döms ändå
22-åringen har erkänt att han befunnit sig i området med sin vattenskoter men bestämt nekat till att ha orsakat olyckan. Han har under rättsprocesserna hänvisat till att andra vattenskoterförare funnits i området. Mot mannens kategoriska förnekande har åklagaren presenterat såväl muntlig som skriftlig bevisning, bland annat har SKL lämnat ett utlåtande av en bild tagen vid det aktuella olyckstillfället som med viss styrka identifierar olycksfordonet som den vattenskoter som mannen hade i sin ägo.

Mannen dömdes – mot sitt nekande – för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada i tingsrätten. Svea hovrätt fastslår nu att 22-åringen begått de brottsliga gärningarna – den åberopade bevisningen binder mannen till gärningarna. I hovrätten valde åklagaren att justera gärningsbeskrivningen något för att tydliggöra det brottsliga förfarandet, det är dock oklart om det hade någon egentlig betydelse för utfallet.

Ska betala hundratusentals kronor i skadestånd
Skadeståndet som mannen förpliktigas att utge till kvinnan är högt, drygt 240 000 kronor men ungefär 100 000 kronor mindre än vad den drabbade kvinnan begärde att mannen skulle utge. I skadeståndsbeloppet ingår bland annat ersättning för inkomstförlust, tandskada, synskada och övriga besvär som offret fick till följd av olyckan.

22-åringen har nu möjlighet att överklaga till Högsta domstolen – men för att hans fall ska tas upp där krävs prövningstillstånd.

”Vattenskotermålet” har målnummer B 3763-15 hos Svea hovrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *