Brottmål

Piteåmordet till prövning i Högsta domstolen

Högsta domstolen ska nu ta upp ännu ett mordmål.
Högsta domstolen ska nu ta upp ännu ett mordmål. © Crimecentral

Det rättsliga efterspelet efter knivmordet i Piteå i november 2014 fortsätter. En av de två morddömda, en 25-årig man, överklagade hovrättens dom på 18 års fängelse och i veckan beviljade Högsta domstolen honom prövningstillstånd. Av allt att döma kommer 25-åringens fängelsestraff att lindras.

Mordoffret, en 27-årig man, hamnade av oklar anledning i november 2014 i bråk med de två gärningsmännen utanför en krog i centrala Piteå. Konflikten slutade med att han knivskars till döds.

Det var bara 25-åringen som bestämde sig för att överklaga – hans ett år yngre kamrat avstod och hovrättsdomen mot honom har således vunnit laga kraft sedan länge.

Oklar ansvarsfördelning vid brottet
Männen, 24 respektive 25 år, greps relativt omgående och efter en fem månader lång utredning blev åtalet verklighet. Åklagaren yrkade att männen skulle dömas för mord alternativt medhjälp till mord – vem som höll i kniven var och är fortfarande oklart.

Luleå tingsrätt fann de åtalade skyldiga och dömde männen till 16 års fängelse för medhjälp till mord. Hovrätten för Övre Norrland valde att gå ett steg längre och bedömde deras brottsmedverkan som mord. Som en konsekvens därav höjdes straffet till 18 års fängelse. Hovrätten valde att ta hänsyn till en omstridd lagändring om skärpta mordstraff – en lagändring som Högsta domstolen för bara några veckor sedan helt avfärdade.

Att ett mordmål tas upp till prövning i Högsta domstolen är ovanligt. Det aktuella beslutet är ett så kallat partiellt prövningstillstånd vilket innebär att endast frågan om straffet kommer prövas – de tidigare bedömningarna i frågor om skuld respektive skadestånd står fast.

Mordfall från Sala prejudicerande
För ett drygt år sedan begicks ett brutalt mord i Sala där en medelålders man berövades livet i samband med en fest. Västmanlands tingsrätt dömde gärningsmannen till livstids fängelse, en påföljd som Svea hovrätt något senare mildrade till ett längre tidsbegränsat straff. För ett par veckor sedan sänktes straffet för Salamördaren ytterligare sedan Högsta domstolen avkunnade sin dom i målet – den nya lagändringen från 2014 som skulle ge fler mördare livstids fängelse ansågs felaktigt utformad och fick därför stryka på foten till förmån för tidigare fastslagen praxis.

Det är sannolikt med anledning av det ändrade rättsläget i och med Salafallet som Piteåmordet bedöms tillräckligt intressant att pröva av landets högsta brottmålsinstans.

Ville frikännas

25-åringen ville enligt överklagandeskriften i första hand att Högsta domstolen skulle frikänna honom för mordet. Om han ändå skulle anses skyldig till delaktighet i brottet menade hans försvarsadvokat att gärningen skulle rubriceras som dråp eller medhjälp till dråp. Det sista 25-åringen yrkade på var att få ett mildare straff, en vädjan som Högsta domstolen nu av allt att döma kommer infria.

Beskedet om prövningstillstånd har dragit ut på tiden – Högsta domstolen tog emot överklagandet i slutet av september förra året. Det är en ovanligt låg tid, i normala fall brukar ett beslut komma inom loppet av någon vecka eller någon månad.

Det aktuella beslutet är kortfattat och inga skäl anges till att prövningstillståndet beviljas. När målet (B 4712-15) kommer tas upp till domstolsprövning är inte känt.

Läs också:
Högsta domstolen går emot ny lagstiftning – sänker straffet för Salamördare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *