Brottmål

Högsta domstolen går emot ny lagstiftning – sänker straffet för Salamördare

Högsta domstolen vid Riddarhustorget i Stockholm.
Högsta domstolen har sitt säte i ett palats vid Riddarhustorget i Stockholm.

16 års fängelse för mord och misshandel – det blev utfallet när Högsta domstolen tog upp ett mordmål till prövning för att bestämma praxis efter att ny lagstiftning börjat gälla. Domen kan ses som ett nederlag för Riksåklagaren som krävde lagens hårdaste straff – livstids fängelse.

Målet var det första av sitt slag där Högsta domstolen skulle pröva hur den nya lydelsen av brottsbalkens aktuella paragraf avseende påföljd för mord skulle tillämpas.

Rättsfallets bakgrund är det mord som skedde natten till den 31 december 2014 i en lägenhet på Bergsmansgatan Sala. Den nu dömde mannen anhölls i sin utevaro och inställde sig någon dag senare frivilligt hos polisen varefter han häktades misstänkt för brottet. De inblandade personerna hade konsumerat en hel del alkohol under det aktuella dygnet.

Mordet var brutalt. 41-åringen tog till våld mot offret genom att utdela flera knytnävsslag och ett flertal slag med en bultsax då mannen inte var i stånd att försvara sig. Efter våldsutövningen lämnade 41-åringen lägenheten för att senare återvända till brottsplatsen och slutligen skära offret två gånger över halsen – vilket fick till följd att han avled.

41-åringen åtalades senare för mord och ett fall av misshandel. Han erkände förvisso att han utövat våld mot offret, men bestred ansvar för huvudbrottet eftersom han menade att inget uppsåt funnit att ta livet av mannnen.

I somras dömde Västmanlands tingsrätt den åtalade 41-åringen för mord och misshandel till livstids fängelse. Hovrätten ändrade några månader senare straffet till 17 år och 6 månader. Skälet var att gärningen egentligen motsvarade fängelse i 18 år – men att 41-åringen efter mordet, under häktningstiden, har avtjänat ett sex månader långt fängelsestraff för misshandel.

Riksåklagaren var inte nöjd med Svea hovrätts straffbedömning utan ville att Högsta domstolen skulle bestämma påföljden till fängelse på livstid.

I veckan kom avgörandet från Högsta domstolen – drygt 13 månader efter mordet begicks.

Enligt den nya lagen har 3 kapitel 1 § brottsbalken nu följande lydelse:

”Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid.”

Högsta domstolen för i sin dom ett resonemang om legalitetsprincipen och de invändningar som fanns mot 2014 års lagändring. Domstolen kommer fram till att lagtexten i dess nuvarande lydelse inte är tillräckligt tydlig och väljer därför att gå på sin egen praxis som sattes för några år sedan i och med att ”bajonettmordet” avgjordes. Där framkom att straffutgångspunkten för mord – där gärningsmannen inte lider av allvarlig psykisk störning – ska vara fängelse 14 år och att livstids fängelse bara ska tillämpas i undantagsfall.

Högsta domstolen konstaterar efter denna bedömning att det finns försvårande omständigheter i fallet och att brottsligheten motiverar ett långt straff. Därför bestäms straffet till fängelse i 16 år. Genom denna dom är det således slutligen avgjort vilken strafflängd 41-åringen ska avtjäna för mordet och misshandeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *