Skadeståndsärenden

Tidigare terrormisstänkt kräver ersättning

Den 22-årige mannen från Irak anhölls misstänkt för förberedelse till terroristbrott men släpptes efter ett par dagar av intensiv utredning. Ytterligare något senare avskrev åklagaren honom helt från utredningen. Nu kräver han att staten betalar ut en miljon kronor i ersättning för den skada som åsamkats honom.

Det är nu drygt två månader sedan den asylsökande 22-åringen under stort pådrag greps på sitt asylboende på en ort i Västerbotten. Under tre dygn var han frihetsberövad innan åklagaren fattade beslut att försätta honom på fri fot. Några dagar senare avskrevs han helt från utredningen.

Nu kräver han en mycket hög ersättning enligt den så kallade frihetsberövandelagen. Enligt den handling som nu ligger på Justitiekanslerns bord så menar det juridiska biträdet att misstankarna orsakat 22-åringen så stor skada att det i det närmaste saknar motstycke i svensk rättshistoria. Både den synnerliga allvarliga brottsligheten och den massmediala skadan medför att förhöjd lidandeersättningen ska utgå, skriver mannens juridiska ombud i skadeståndsansökan.

Justitiekanslern ska nu avgöra hur stor ersättningen till den tidigare terrormisstänkte 22-åringen kommer bli. Visar det sig att den irakiske medborgaren inte är nöjd med den ersättning som kommer tilldelas honom så har han möjlighet att stämma staten på ytterligare skadestånd.

Ärendet har diarienummer 577-16-41 hos Justitiekanslern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *